Body ležící spící

Minulý týden toho bylo trochu povícero, a tak si až dnes pojďme ukázat dva kratší postupy, jak je také možné v C3D pracovat s výškami bodů.

Úloha zní: Máme k dispozici excelovský soubor se speciálním číslem bodu a souřadnice X,Y. Ve výkresu je již připravený povrch TIN vytvořený z laserového zaměření. Je třeba získat výšky k bodům uložených v Excelu se zachováním stejných čísel bodů a výsledek vyexportovat zpět do tabulky. Postup může být vhodný např. pro dokumentaci skutečného provedení stavby.

Soubor bodů vypadá přibližně takto:

Nemáme tedy Z souřadnici, kterou získáme položením COGO bodů na povrch, který už máme k dispozici.

Číslo bodu nelze použít jako civilovské "P" (vyžaduje pouze celé číslo), a proto je nutné upravit formát importu do podoby DXY (popis, X, Y)

Soubor bodů naimportujeme přes:

A položíme na povrch šikovným příkazem _AeccEditPointSurfaceElevs

Export do Excelu provedeme přes pomocný soubor .CSV ve formátu DXYZ. Podobně jako u druhého obrázku.


Druhý postup je pracnější, ale ukazuje další možnosti, které C3D resp. Map 3D společně s AutoCADem nabízí.

Nejdříve načteme textový soubor .TXT (z původního Excelu) příkazem MAPIMPORT
(pozor na oddělovač sloupců - může být pouze čárka nebo mezera)

Vytvoří se bloky s atributy Z a čísla bodu. Z neznáme, ale v tomto případě nám jde hlavně o atribut čísla bodu. C3D má speciální fci pro položení bloků na povrch (vhodný např. při vizualizacích).

Příkazem _AeccMoveBlocksToSurface přesuneme bloky na povrch a získáme tak jejich Z souřadnici. Nyní stačí příkazem EXTRDATA vyextrahovat ta správná data rovnou do XLS souboru.

Po skrytí nadbytečných sloupců a úpravou pořadí dostaneme výsledný soubor.

Jako vždy...existuje několik různých způsobů řešení, stačí si vybrat ten, který je pro danou situaci nejvhodnější.

Komentáře