Nový soubor klopení a rozšíření je ke stažení na Xanadu

Trochu si dovolím navázat na předposlední článek, který decentérně uváděl do problematiky klopení vozovky. Možná si vzpomínáte, že jsme narazili na problém záhadných šedých políček v průvodci klopení...

Záhadu šedých políček jsme úspěšně vyřešili a kompletně přepracovaný XML soubor klopení, doplněný také o křižovatkovou normu včetně rozšíření, je nyní k sesosnutí na VIP serveru CAD Studia. V následujícím dialogu jsou již políčka rozsvícená a co vlastně znamenají?

Zelené políčko určuje procentuelně umístění vzestupnice před a za hlavními body TK a KT, tzn. že je-li 100% - vzestupnice je navržena těsně před a za obloukem. V případě že zadáme 50%, vzestupnice bude zasahovat polovinou do přímé a polovinou do oblouku. Modré políčko určuje obdobně umístění vzestupnice na přechodnici - tedy před body PK a za body KP. Toho lze s výhodou využít, pokud se pohybujeme ve stísněných poměrech a jsme nuceni navrhnout vzestupnici zasahující částečně do oblouku. Délky vzestupnic mohou být určeny na délku přechodnice nebo podle minimálního sklonu či pevně projektantem.

S aktualizovaným XML souborem se na VIP serveru objevila i korespondující silniční šablona verze 4.

Komentáře