Jak hledat jehlu v kupce sena?

Nebo spíš jak hledat hranu v kupě bodů...Abychom nezlenivěli, dáme si nedělní chvilku poezie a podíváme se na zkušební verzi pluginu Point Cloud Feature Extraction (Extrakce prvků z mračna bodů) pro Civil 3D 2011, který se po drobné opravě objevil opět ke stažení na stránkách vývojářů Autodesk Labs.

Pro uživatele AutoCADu Civil 3D mohou být zásadní tyto 4 nové funkce:

Automatická klasifikace bodů

Civil 3D se pokusí buď automaticky nebo na určených vzorcích probrat mračnem bodů a rozdělí tyto body na ty, které tvoří budovy, silnice, mosty nebo terén.

Tvorba povrchu terénu
Z klasifikovaných bodů vytvoří triangulovaný digitální model terénu. Počet bodů je možné také jednoduchým tahem posuvníku zredukovat a znovu uložit do souboru mračen bodů .PCG.

Segmentace mračna bodů
Použitím této funkce budete schopni z mračna bodů rozlišit a oddělit konkrétní objekty skutečného světa např. stromy či sloupy VO. Podívejte se na druhou polovinu předchozího videa.

Extrakce nejen silničních hran

Pro účely rekonstrukce komunikací je praktická tato nová funkce, která umožňuje z mračna bodů zaměřené silnice vytvořit hrany stávající komunikace, případně hrany obrub ve formě 3D křivek.

Zájemci určitě vyzkoušejte, máte čas pouze do 1. srpna 2011, kdy životnost této zkušební verze končí.

Komentáře