Body do separace!

Nedávno jsem na našem Helpdesku dostal dotaz, jak zobrazit dynamickou tabulku souřadnic u některých bodových entit, které mohou symbolizovat poklopy šachet či třeba kácené stromy. Způsobů existuje určitě několik a my bychom si tentokrát ukázali metodu přes Civil3D COGO body.

Představme si situaci s kanalizačním potrubím a stromy, z nichž je potřeba některé vykácet a samozřejmě vysázet místo nich nové. Nic proti chudákům stromům..., aby nedopadly jako na Šumavě.
1) Nejprve si připravíme 2 skupiny bodů pro šachty a kácené stromy. Přiřadíme jim odpovídající styly - pro kácený strom jsem použil škrtanec zprava doleva a pro lom v kanalizaci překvapivě šachtu. Kvůli orientaci necháme u každé entity vykreslit její popis.

Na záložce Zahrnout název bodu si už pěkně předpřipravíme jejich správné zaškatulkování a tím pádem i stylizaci.

2) U šachet budeme chtít znát jejich výšku na povrchu, a proto si panel nástrojů Vytvořit body nastavíme takto:3) Spustíme funkci pro automatické umístění COGO bodů na povrchu ve vrcholech křivky.

Takto jsme získali souřadnice a výšky ve všech lomech křivky.

4) U kácených stromů nebudeme zadávat výšku, a proto použijeme jiný příkaz a o trochu jiné nastavení:
A ručně oklikáme středy kácených stromů. (Jak je vidět z obrázku, ke stejným příkazům lze přistupovat různě - ribbon / panel nástrojů)

5) Jak se Vám to líbí?
Ještě doděláme dynamické tabulky. Jednu pro kácené stromy bez výšek a jednu pro šachty s výškami.Borec nakonec a velké finále i s dynamickými tabulkami.
Pokud přidáte další kácený strom či šachtu a budete dodržovat předchozí nastavení, tabulky se samy zaktualizují. A to už přece stojí za to :)

Komentáře