HEC-RAS součástí AutoCADu?

Ano, je to pravda. Na Autodesk Labs (jedové chýšce Autodesku) se objevil velmi zajímavý plugin, který integruje funkce aplikace pro modelování říčního toku HEC-RAS přímo do AutoCADu Civil 3D nebo do AutoCADu Map 3D (GIS). Pozor nejedná se pouze o import a export dat, jak již bylo popsáno dříve zde a zde, ale jde o úplně novou vodařskou nástavbu s grafickými vstupy a výstupy přímo do AutoCADu.

Počin se jmenuje Autodesk River Analysis a všichni vodaři by si ho měli minimálně vyzkoušet. Přesvědčit by vás mělo kompletně integrované uživatelské prostředí a přiložená podrobná dokumentace.

Přehled příkazů v ribonu River.
Plugin zjednodušuje výpočet profilu vodní hladiny při navrhování mostů, propustí, přepadů, říčních ochranných hrází a úpravě toků.

Autodesk River Analysis 2012 počítající jak ve stopách tak naštěstí v metrických jednotkách potěší zejména těmito funkcemi:
- automatizuje generování příčných řezů včetně analýzy zaplaveného území
- poradí si s různými podklady pro DTM: vrstevnice, TIN, DEM, LiDAR, pouze zaměřené profily apod.
- je možné graficky určit polohu břehů, hrází, pásmo inundace atd.
- automaticky generuje záplavovou čáru včetně vyznačeného zaplaveného území
- analyzuje propustky a podemletí mostních pilířů
- umožňuje import a export HEC-RAS modelů včetně verze HEC-2

Dialog pro vykreslení záplavy do situace
Obrovskou výhodou tohoto pluginu je jeho integrace do prostředí C3D nebo Mapu. To znamená, že veškeré výsledky jsou vykresleny přímo do okna AutoCADu a s použitím externích referencí a georeferencovaných rastrů získáváte slušné mapové podklady a také příčné řezy.

Komentáře