Je Infraworks Sim City?

Kdo mě znáte, tak víte, že jsem k většině aplikací od Autodesku nejdříve spíše skeptický a chvíli to trvá, než mě něco přesvědčí. A někdy se to třeba ani nepovede. Mám rád software, kde jste schopni bez čtení jakéhokoliv manuálu (řekněme do 15 minut) udělat/navrhnout alespoň něco...načíst terén, skicnout trasu, vložit mapu apod. U aplikace Autodesk Infraworks 2014 se to prostě podařilo...

Infraworks je software pro koncepční navrhování v extravilánu, ať už se to týká dopravních a vodohospodářských staveb nebo urbanistickému plánování. Laicky řečeno je to Sim City bez Godzilly, bez zemětřesení a požárů nebo ještě lépe - je to takový stavařský kočkopes mezi GISem (Map), 3D projekcí (Civil 3D/Revit) a vizualizací (3D Studio Max Design).

Tato aplikace má docela zajímavou historii. Vznikla z původního německého LandXploreru, po akvizici Autodeskem se překabátila na Autodesk LandXplorer Studio, potom na Infrastructure Modeler do verze 2013. A potom, potom aby jí nikdo nepoznal na Autodesk Infraworks 2014.

U všech podobných aplikací koukáte na videa podobná tomuto

 a jen si říkáte... To je všechno moc hezké, ale kde mám rychle takto sehnat všechna ta podkladová data - terén, ortofotomapu, parcely, budovy, inženýrské sítě apod.?

 Terén
 • pokud si vystačíte s přesností v Google.Earth, použijete aplikaci Plex.Earth Tools, která je schopna data z Googlu "vysosat" a vytvořit následně DTM
 • na Geoportále ČÚZK objednáte ZABAGED výškopis - vrstevnice ve 3D s aktuální cenou 244 Kč za mapový čtverec 4,2 x 4,2 km
 • na Geoportále ČÚZK objednáte ZABAGED výškopis - grid 10 x 10m, což je bodové pole s aktuální cenou 244 Kč za mapový čtverec 4,2 x 4,2 km
 •  necháte geodety se venku rychle a pěkně proběhnout :)
Ortofotomapa
 • pokud si vystačíte s kvalitou Google.Earth, použijete aplikaci Plex.Earth Tools, která je schopna mapy z Googlu ve slušné podrobnosti načíst do AutoCADu i na rozsáhlejším území
 • na Geoportále INSPIRE uložíte mapový výřez
 • na Geoportále ČÚZK objednáte Ortofoto ČR s aktuální cenou 150 Kč za mapový čtverec 2.5 x 2 km
Katastrální mapa s parcelami
Budovy
 • ke stažení půdorysů lze použít náš Import RUIAN, v databázi je informace o počtu pater budovy, který je ale zatím prázdný
 • na Geoportále ČÚZK objednáte Vektorovou státní mapu 1:5000 s aktuální cenou 312 Kč za mapový čtverec 2,5 x 2 km
 • na Geoportále ČÚZK objednáte podrobnější ZABAGED polohopis s aktuální cenou 865 Kč za mapový čtverec 4,2 x 4,2 km
Inženýrské sítě
 • většinou od správců ve formátu DGN/DWG
Z výše uvedeného seznamu je jasné, že data lze získat z různých zdrojů a záleží na Vás, který si vyberete. Po načtení těchto dat v souřadném systému se můžete vrhnout na vlastní koncepční návrh. O tom ale podrobněji někdy příště...

Komentáře