Instalace AutoCADu Civil 3D 2014

Stejně jako u předchozích verzí Civilu 3D je naše povinnost ukázat postup instalace C3D 2014, která bude pro zákazníky přibližně za týden ke stažení na Subscription Centru. Nečekejte nic obtížného, takže směle do toho... Ještě poznámka k operačnímu systému. 2014 je už pouze 64bitová a jediné podporované OS jsou Windows 7 nebo Windows 8.

1) Úvodní obrazovka
2) Licenční ujednání
3) Informace o produktu - zde zadejte vaše sériové číslo, najdete ho třeba na Subscription Centru (CAD manažer) a klíč k produktu 237F1. Rozhodněte se také, budete-li instalovat C3D samostatně či síťově.
4) Konfigurace instalace - na první pohled je zřejmý rozdíl oproti předchozí verzi. V základním seznamu je vám nabídnuta aplikace Autodesk ReCap, umožňující zpracovat a zobrazit  rozsáhlá mračna bodů.
5) Podrobnější nastavení. Zde se zaměříme blíže, co je a není třeba k vlastnímu C3D 2014.
6) Poté stačí nechat tento dialog zarolovat zpět a kliknutím na tlačítko Instalovat spustit celý proces.
 A je hotovo...

Tradičně, doporučuji zkopírovat si soubor definic typů čar ze složky C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014\Support\Linetypes do složky C:\Users\USER\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2014\csy\Support.

Nyní je Civil 3D 2014 připraven pro použití v ostré praxi...

Komentáře