Skrývka ornice naostro

Jde spíš o optimalizaci přechozích dvou článků na toto téma. Vezmeme to tedy hopem... méňe kliků se snadněji pamatuje. Postup jak rychle vytvořit skrývku ornice nebo cokoliv podobného je následující:

1) Stávající zaměřený povrch zkopírujeme se souřadnicemi 0,0,Z, kde Z je kladná nebo záporná hodnota podle potřeby. Nově vzniklý povrch přejmenujeme např. na skrývku.

2) Navrhneme hraniční křivku, která omezí plochu skrývky. Stačí obyčejná polylinka ve 2D.

3) Provedeme ekvidistantu hraniční křivky směrem do středu se vzdálennosti 1cm.

4) Obě křivky převedeme na Nlinie. Při převodu necháme linie střídavě položit na povrch - tu vnitřní na skrývku a tu vnější na zaměřený terén.
5) Obě návrhové linie vybereme a přidáme přes funkci v ribonu nebo z menu na pravém tlačítku do povrchu skrývky jako povinnou spojnici typu standard.

6) Nyní zbývá jen oříznout povrch podle hranice = vnější návrhové linie a výsledný povrch je hotov.

Bude-li třeba, lze povrch skrývky vložit do stávajícího terénu (po úpravě) a nadále s ním pracovat např. v příčných řezech.

Komentáře