Zaměřit, vyrovnat a vytyčit

Akce: Rekonstrukce povrchu vozovky a vyrovnání odvodňovacího žlábku (curb-kingu)
Místo: dálnice D5
Termín: 3dny (od zaměření po vytyčení)

První den geodeti zaměřili cca 7 km hrany curb-kingu v profilech á 20m. Druhý den jsme data zpracovali v C3D 2014, nechali proložit optimální trasu, niveletu a navržená data vyexportovali přímo do totální stanice. Třetí den ráno už pánové geodeti na stavbě vytyčovali novou hranu... Tak takto se to dělá :)

Já osobně automatickým funkcím pro trasování moc nevěřím. Vždycky tvrdím, že trasování je jediná radost každého projektanta, ale pozor, ne v tomto případě. Hledat původní osu a trefit se přibližně do stávajících hran není na takto dlouhém úseku nic jednoduchého a je to dost mravenčí práce. Po několika pokusech jsme ruční metodu zavrhnuli a vrhli se na automatiku, která k mému údivu velmi mile překvapila.

Trasa
Použili jsme tedy funkci pro optimálně proloženou trasu
Tato funkce je silnější, než si možná myslíte. V následujícím dialogu je několik nastavení, která stojí za zmínku
Výběr objektů pro vygenerování trasy je opravdu veliký a vždycky budete mít něco k dispozici, ať už jsou to body AutoCADu, 2d křivky, Nlinie nebo body COGO. My jsme měli k dispozici zaměřené body COGO. Tady si dovolím, krátkou poznámku. Pro použítí COGO bodů je velmi vhodné, když jsou body měřené za sebou a pokud je rozlišena levá a pravá hrana. Bohatě se to vyplatí při vytváření 3D křivky, která nám poslouží později pro vygenerování stávajícího povrchu. Body je vhodné umístit do oddělených skupin podle hran, abychom celý výpočet usnadnili.

Pokud hledáme trasu v hraně, stačí vybrat "cestu 1" a budeme-li potřebovat nalézt osu mezi stávajícími hranami, je nutné zadat i "cestu 2".

Minimální poloměr je klíčová hodnota a měla by být o něco vyšší než maximální možný poloměr na trase. To číslo je bohužel trochu někdy pokus omyl, než najdete tu správnou hodnotu. Někdy i dvojnásobek skutečného poloměru dopadne nejlépe. Takže na to žádná pořádná kuchařka neexistuje. Zkuste to...

Požadované R/A pro přechodnice - ta přednastavená 3, není tak špatná, pokud chcete být trochu přesnější zkuste něco podle těchto parametrů:

Pro Vn=50km/h ...1.5
Pro Vn=90km/h ...2.5
Pro Vn=130km/h ...2.6

Fajfka vytvořit přechodnice a vyrovnat tečny zajistí symetrické přechodnice.

Minimální R/A pro přechodnice nechte na 1. Menší hodnota by měla přechodnici prodloužit, větší hodnota naopak zkrátit. Zkoušel jsem několik variant, ale na "funkci rostlináře" to velký vliv nemělo.

Po výpočtu si nechte zobrazit graf regrese, je to užitečná kontrola, jak proložení dopadlo. Tabulku lze řadit podle velikosti odchylky a lze ji vyexportovat také do jednoduchého TXT souboru, který může sloužit jako příloha k výpočtům trasy.

Niveleta
Sláva - trasu máme z krku a ještě niveletu. Použijeme tedy podobnou funkci ale tentokrát vertikálně.
Tento příkaz vyžaduje již vytvořené zobrazení profilu (prostě podélňák) a proto předtím doporučuji ještě jednu důležitou věc. Nechat si spojit měřené body v hraně 3D křivkou nebo Nlinií a z jejich 3D ekvidistant udělat stávající povrch. Není to nutné, ale hodí se to jako vertikální kontrola měřených bodů a také nám to pomůže jednoduše vykreslit zobrazení PP.
Na výběr máme k dispozici zase velké množství různých entit. Za zmínku určitě stojí profil povrchu a třeba Nlinie. V našem případě použijeme skupinu COGO bodů a  "cestu 1". V případě, že bychom chtěli hledat niveletu mezi dvěma hranami vozovky, poté bychom použili i "cestu 2".

Nejdůležitějším parametrem je potom poloměr paraboly nebo kružnice. S jeho hodnotou je třeba zase experimentovat, ale u dálnic máme dobré zkušenosti s 60 000 - 80 000m. Po výpočtu se někdy objeví nebo neobjeví tabulka s grafem regrese, kterou je možné zase uložit.
V našem připadě byla tabulka prázdná, takže jsme si museli pomoci speciálním reportem.
Jako třešínku na dortu jsme hotové směrové a výškové vedení vyexportovali přímo do totálek pomocí freewarového pluginu Trimble Link a Topcon link.

Komentáře