Novinky v AutoCADu Civil 3D 2015


Au, au, au nesu vám ještě úplně horké novinky, které nás čekají v AutoCADu Civil 3D 2015. Právě dnes bylo uvolněno informační embargo, takže tady to máte pěkně naservírované...

1) Integrovaný Productivity pack z C3D 2014 
 • skutečný řez potrubím v PR
 • podpora Autodesk Vault pro tlakové sítě
 • vylepšený export Civil 3D DWG => AutoCAD DWG / Microstation DGN
(toto již patří trochu ke standardu, takže žádné velké překvapení, ale nezoufejte a čtěte dále :) )

2) Koridory
 • rozpočet - volba výpočtu 3D ploch ze spojnic koridoru
 • prohození jedné podsestavy za druhou - volba zachovat cíle s podobným názvem
 • frekvence koridoru - koridor je automaticky "zahuštěn" při větším zakřívení (menším poloměru)
 • frekvence koridoru - automaticky je přidán řez před a po změně šířkového cílování (výborná záležitost)
 • staničení stop příčných řezů je možné zadat relativně od určitého rozsahu staničení trasy
 • změna výpočtu a grafické analýzy délky rozhledu podél trasy
 • funkce pro konverzi koridoru na tělesa je v ribbonu
3) Podélné profily
 • nové funkce pro vytvoření volného vertikálního  kružnicového a parabolického oblouku přes průchozí bod
 • možnost odemknout a změnit geometrické vazby u vertikálních oblouků
 • protažení pevných a plovoucích entit na rozsah zobrazení podélného profilu (kdopak z vás neměl Niagárské vodopády)
 • nová volba jak se chová navržený podélný profil (niveleta) při změně trasy (toto je velice důležitá a dlouho požadovaná novinka)
 • skutečný řez promítnutými tělesy v zobrazení PP
4) Popisky
 • nové odsazené popisky bodů koridoru v příčných řezech (tato funkce je podle mě spíše zavádějící, její nastavení je jen pro opravdové C3D guru)
 • referenční objekt u některých popisků lze přepnout v ACAD vlastnostech bez nutnosti smazání a vytvoření nového popisku
 • referencované textové objekty lze změnit v ACAD vlastnostech (u některých popisků)
5) Export dat
 • opětná podpora exportu objektů do Google Earth přes KML/KMZ
6) Nápověda
 • Offline nápověda je samostatně ke stažení jako jeden soubor
 • vylepšená nápověda propojená s uživatelským prostředím
7) Novinky v Subassembly Composeru
 • příkaz pro ekvidistantu ke spojnici nebo tvaru
 • cílové parametry v okně náhledu (jsou-li / nejsou-li nalezeny)
 • rozšířená podpora klopení v náhledu
 • podpora převýšení koleje
 • podpora "dutých" tvarů při výběru v okně náhledu
 • nové příklady .PKT souborů
8) Novinky AutoCADu 2015
Tady by to bylo na delší povídání, tak zatím zmíním lepší funkcionalitu online map a rozšířenou podporu mračen bodů.

Uff...je toho nějak hodně :) Pokud srovnáte rozdíly zpětně mezi C3D 2013 x C3D 2014, tak v tomto případě je těch novinek u 2015 opravdu dost. Minimálně nová funkcionalita u koridorů, podélných profilů a SACu určitě stojí za hřích.

Komentáře