Vícenásobná hranice koridoru

Přiznám se vám, že jsem zase objevil Ameriku :) Řešil jsem nedávno úpravu hřbitova, kde byly jednotlivé cestičky a spousty jejich křížení. To znamená koridory a křižovatky jako koridory... Šlo v zásadě o zemařský projekt s cílem vypočítat primárně kubatury.

Klasika je jednoduchý koridor s dvěma regiony a mezerou pro křižovatku, kde se ale povrch koridoru nešťastně spojuje přes mezeru mezi regiony.
Úloha tedy zní, jak se tedy tohoto nadbytečného triangulování zbavit?

Řešení je určitě vícero - ale ukážeme si alespoň něco.

1) Tento postup není úplně dynamický, ale osvědčil se mi jako relativně rychlý a spolehlivý. Do hranice koridoru nejprve přidáme hranici vnějšího obrysu koridoru a poté zvolíme uzavřenou křivku a nastavíme hranici z polygonu - typ Skrýt.
2) Použijeme 2. úsek koridoru jako skrytou hranici. Podmínkou je mít jiný kód bodů na vnějších hranách koridoru.
3) Nejpracnější způsob z hlediska zadání. Je nutno povrch přidat vícekrát a mít pro každý úsek vlastní kódování hran. Výhodou je kompletní dynamika při změně a také odpadá nutnost držet mezilehlý úsek.

Vlastní kódování hran
V případě křižovatek, pokud nebudeme vše řešit jedním společným koridorem, bych doporučil první nebo třetí způsob.

Komentáře