Nová prodlužovací sirka

Hledali jste také v seznamu "modrých sirek" podsestavu, která by uměla prodlužovat spojnici k jiné spojnici? Něco jako náš velmi oblíbený AutoCADovský příkaz PRODLUŽ? Už nemusíte... Bylo mi trochu stydno, že jsem během roku nevyprodukoval více podsestav a tak jsem se to snažil do Vánoc rychle dohnat.

Dal jsem tedy do kupy novou modrou sirku ProdlouzeniSpojniceNaOznacBody. Ta umožňuje vytvořit spojnici, která je v zadaném sklonu prodloužena od bodu připojení až na pomyslnou spojnici již dříve definovaných Označených bodů (s jejich názvy). Volitelně je možné vynechat vlastní zobrazení spojnice nebo nakódovat spojnici a krajní bod podle potřeby.
Sirka umí dědit i sklon z předchozí podsestavy, což je zvláště výhodné při definování zemní pláně u nezpevněné krajnice.
Kdo budete mít zájem, stahujte na našich stránkách zde.

Komentáře