Svahovací sirka s nastavitelnou prioritou

Dnešní článek je pouze krátkým představením nové podsestavy, tzv. modré sirky, kterou naleznete na našem helpdesku. Podsestava vznikla dle přání jednoho ze zákazníků na školení. Pravděpodobně by se ale mohla hodit i ostatním, tak jsem ji trochu doladil, dodělal k ní nápovědu, ikonu a vystavil ji.

Podsestava je variantou na výchozí sirku NapojeníNaSklonKPovrchu. Obsahuje však několik vylepšení. Např. umožňuje nastavit odlišný sklon pro násyp a pro výkop nebo vytvořit ohumusování. Tou nejdůležitější změnou je však možnost nastavení priority svahování, pokud je možných více řešení.

Výběr priority svahování, pokud je možných více řešení

Prioritu je možné nastavit pro výkop, násyp nebo pro nejnižší svah. Pokud je v daném místě koridoru možné pouze jedno řešení, tak je nastavení priority ignorováno. V tomto se naše modrá sirka významné liší od nastavení POUZE VÝKOP nebo POUZE NÁSYP, které obsahuje výchozí sirka NapojeníNaSklonKPovrchu.

Komentáře