Nová CAD Studio vodařská šablona 2016

Už dost dlouho jsme na dotazy ohledně nové CAD Studio vodařské šablony odpovídali, že je těsně před dokončením. Jenže stále nebyl čas to úplně dotáhnout. Nyní se konečně nějaký našel a tak zde mohu velmi rád oznámit, že novou šablonu je již nyní možné stahovat na našem helpdesku. Silničáři tam navíc naleznou dílčí aktualizaci silniční šablony včetně changelogu.

Nová vodařská šablona představuje obdobné novinky jako v dubnu vydaná silniční šablona, tedy především přepracovaný podélný profil, úpravy popisků napříč celou šablonou a spousty více či méně viditelných vylepšení a oprav. Pro vodaře je ale nejzásadnější novinkou určitě zakomponování nové funkce AutoCADu Civil 3D 2016 pro vykreslování převrácených příčných řezů. V následujících odstavcích popíši základní informace ohledně nových funkcí a práce s nimi.

Ukázka trasy a koridoru

Podélný profil

V novém podélném profilu jsme umístili srovnávací rovinu nad samotné proužky stejně jako v silniční šabloně. Důvody této změny jsme již popisovali zde. Svisličky s kótami lze v novém podélném profilu vykreslovat v lomech vybraného profilu, ve stopách příčných řezů nebo v jejich kombinaci. Navíc pro každou z těchto možností jsou připraveny 3 sady proužků rozdělených dle počtu informací v profilu. Malý obsahuje pouze kóty nivelety a terénu. Střední přidává kóty stávajících břehů a stávající hladiny Q50. Velký pak navíc ještě nejhlubší dno, navržené břehy, a hladinu Q100.

Ukázka podélného profilu

Proužky se ve vlastnostech zobrazení profilu nastavují tak, že hodnota výšky je čerpána ze sloupce "Profil 2". Pokud si vyberete typ podélného profilu využívajícího významné body, pak jako "Profil 1" volíte tzv. doplňkový profil. To je zjednodušeně řečeno pomocný profil, který svými lomy definuje místa, kde chcete vykreslit svisličku s kótami. Profil je zobrazován světle modrou tečkovanou čarou a je umístěn v netisknutelné hladině, takže na výstupech nebude viditelný. Ukázka použití doplňkového profilu je na následujícím obrázku.

Nastavení zobrazení profilu a ukázka funkce doplňkového profilu

Lomy označené na obrázku červenou šipkou byly provedeny za účelem vykreslení svisličky s kótami v daném staničení. Žlutý lom byl proveden pouze proto, aby se doplňkový profil nestal v daném úseku nejvyšším profilem a nebyly tak k němu ostatní svisličky dotahovány.

Příčné řezy

AutoCAD Civil 3D 2016 představil novou funkci, kdy je možné příčné řezy vykreslovat zprava doleva, neboli převrácené dle osy. V šabloně dáváme na výběr, jaké řezy chcete vykreslovat, ale jako výchozí jsou nadefinovány právě tyto ozrcadlené. Bohužel funkce převrácených řezů nebyla provedena úplně šťastně a způsobuje značné problémy s popisky, jak je vidět na následujícím obrázku, kde byl řez převrácen bez dalších úprav.

Vykreslení popisků při prostém převrácení řezů

Z tohoto důvodu jsme do šablony vytvořily prakticky pro každý popisek řezu jeho variantu fungující v převráceném řezu. Tyto variantní styly, stejně jako všechny ostatní styly týkající se převrácených řezů, jsou označeny příponou "(PRO TOKY)" v jejich názvu. Ve výsledku je tak jediným problémem výrazné zvýšení množství popisků, které jejich výběr trochu znepřehledňuje. Např. popisků spojnic, pokud jsem správně počítal, je pro vás připraveno úctyhodných 69.

Řez z CAD Studio vodařské šablony s ošetřenými popisky

Pozn.: Šablona není určena výhradně pro verzi Civilu 3D 2016. Na starších verzích však nebude k převrácení řezů docházet. Vodařům lze tudíž upgrade na verzi 2016 rozhodně doporučit.

Závěr

Výše popsané změny nejsou v šabloně rozhodně jediné, ale jsou určitě nejzásadnější. Doufáme, že budete s novou šablonou spokojeni a co nejvíce vám usnadní práci. Zároveň bych vás chtěl poprosit, abyste nám posílali nalezené chyby nebo nápady na doplnění šablony. Ani já, ani kolega Martin Folber, nejsme vodaři a tudíž je pro nás sestavení vodařské šablony trochu obtížnější než např. tvorba šablony silniční. Nápady a přípomínky můžete psát přímo zde pod článek, na náš helpdesk nebo na email:


Trochu podrobněji do útrob šablony jistě časem nahlédneme v některém z webinářů, které pravidelně pořádáme a připojení na ně je pro všechny zdarma. V případě zájmu tak sledujte seznam nejbližších webinářů.

Komentáře

Okomentovat