Nová funkce svahovek v Civil Tools 2016

Dnešní článek bude pouze krátkým upozorněním na novou funkci svahových značek (Slope Pattern), která je součástí bonus nástrojů CAD Studio Civil Tools 2016 (verze 1.2.8).

Tato nová sada funkcí slouží pro tvorbu a úpravy dynamických svahovacích značek mezi dvěma libovolnými 2D křivkami. Z toho také plyne, že se nejedná ani tak o obohacení některé speciální funkce Civil 3D, ale svahovky se budou nejčastěji zakreslovat až po vyexportování výkresů pro AutoCAD. Funkce umožňují nadefinování různých parametrů (rozměrů) značek, hladin a fungují také v obloukových segmentech křivek. Pro potřeby sdílení výkresů je možné svahovací značky rozložit na standardní úsečky.

Jak již jistě mnozí poznali, šrafování svahů, které je součástí Civil 3D, není zrovna ideální. Nová funkce svahových značek v Civil Tools je více manuální a jednodušší na používání, což ale mnohdy není vůbec na škodu. Posuďte sami...


Více informací o Civil Tools můžete nalézt na http://www.cadstudio.cz/civiltools

Komentáře