Téměř svislá stěna u zemních těles

Pokud vytváříme zemní těleso s téměř svislými stěnami, můžeme velice snadno narazit na chybné svahování v lomech základní návrhové linie. V tomto článku objasníme původ této chyby a způsoby, jak ho opravit. Celý problém je asi nejlepší ukázat na příkladu. V něm tvoříme výkop pro uložení inženýrských sítí (1,0 m široký výkop se svislými stěnami).

Chyba v rohu zemního tělesa

Jak je vidět, v místě zalomení výkopu dochází ke zvláštnímu odskočení hrany výkopu. Stejný případ by nastal i v případě, kdy bychom ostrý roh nahradili obloukem o menším poloměru. Když se na problémové místo podíváme ve 3D, bude chyba vypadat ještě hůře.Co tedy Civilu 3D vadí na tomto zdánlivě jednoduchém zemním tělese? Je to přesnost se kterou se zemní těleso počítá. Zkusme nastavit trochu menší sklon stěn výkopu a důvod bude zřejmý.

Nepřesné vykreslení hrany výkopu způsobí zborcení zemního tělesa

Jak je vidět, hrana výkopu je nalámána pouze na průsečících s trojúhelníky stávajícího terénu. V místě označeném šipkami se prakticky dotýká hrany dna výkopu, ze které stěna vychází. Když sklon stěny uděláme o něco strmější, tato čára již protne hranu dna výkopu a zemní těleso se poškodí. Co tedy s tím? Možnosti jsou minimálně dvě:

1) Upravit výkop
Do rohu výkopu umístit malý oblouk a do něj vložit výškové body, kterými se výpočet zemního tělesa zpřesní. Čím podrobnější bude vykreslení této hrany, tím svislejší můžeme mít stěny. Stěnu samozřejmě nemůžeme udělat úplně dokonale svislou, protože to Civil 3D zkrátka neumí.

Zpřesnění přidáním výškových bodů

2) Úprava stávajícího terénu v problémovém místě
V problémovém místě zhustíme trojúhelníky povrchu stávajícího terénu, čímž se také zpřesní hrana výkopu. Pro tento účel je vhodné provést úpravu povrchu zvanou "Hladký povrch". Tuto funkci lze aplikovat pouze na vybranou oblast povrchu, což se v tomto případě přesně hodí.

Vyhlazení povrchu stávajícího terénu

Komentáře