Aktualizace Railway Tools

Jsme velmi rádi, že se nám postupně rozšiřuje základna uživatelů Railway Tools - aplikace pro projektování železniční infrastruktury v AutoCADu Civil 3D dle českých norem. Snažíme se také na Autodesku vybojovat některé vnitřní úpravy, aby byly nástroje použitelnější i pro slovenské prostředí.

Díky zpětné vazbě, různým připomínkám a návrhům na vylepšení od našich zákazníků jsme první verzi RWT výrazně vylepšili (nutno říct, že se vývoj během posledních měsíců vlastně ani nezastavil) a kromě několika menších průběžných aktualizací nyní přicházíme, z hlediska funkčnosti, s výraznější aktualizací.

Co Vás tedy čeká?

  1. Při spuštění je kontrolována aktuálnost verze.
  2. V popiscích oblouků v situaci jsme doplnili hodnoty pro nedostatky převýšení I130 a I150.
  3. V popiscích oblouků v situaci jsme doplnili volitelně i délky vzestupnic (při návrhu s kontrolou převýšení při různých délkách přechodnic a vzestupnic)
  4. Pro lepší identifikaci směrových oblouků v situaci i v podélném profilu jsme přidali pole pro volitelný dolní index.
  5. Popisky směrových poměrů v profilu mají nové nastavení, kdy lze zvolit tzv. plný popis (odpovídá situaci) nebo klasický zjednodušený s méně hodnotami ale rozdělený dle výhybek.
  6. Spojování tras a podélných profilů je nyní řešeno stejně jako v Civil Tools, tedy podle stylu profilů
  7. Přidali jsme správné kódy bodů pro popis kolejí u dvoukolejky
  8. Opravili jsme logiku oboustranné obloukové transformované výhybky
  9. V popisku směrových poměrů v profilu jsme staničení zaokrouhlili na 3 des. místa 

Připomeňme si, co Railway Tools umějí:


Pokud budeme mít další zajímavé informace, určitě se je zde dozvíte...

Komentáře