Korekce přesahu u povrchu koridoru

Určitě mi dáte za pravdu, že povrch vytvořený z koridoru umí člověka někdy řádně potrápit. Obzvlášť v okamžiku, kdy máme v šabloně typického řezu stejně nakódované spojnice nad sebou. V takových místech je téměř jisté, že triangulace nedopadne podle našich představ. Naštěstí si při vytváření povrchu koridoru můžeme pomoci korekcí přesahu.

Nejdříve si řekněme jak tato korekce funguje. Princip je v podstatě jednoduchý. Na výběr máme dvě varianty korekce, a to podle horních spojnic nebo podle dolních spojnic

Vybraný způsob korekce určuje, která spojnice v řezu bude vybrána pro vytvoření povrchu v případě, že je nad sebou více spojnic. Jak můžete vidět na obrázku, pro horní spojnice se vlastně díváme shora a pouze viditelné spojnice nebo jejich části definují povrch. Můžeme si to představit, jako by jsme na spojnice shora hodili deku. Kam až se propadne, tam vznikne náš povrch. U dolních spojnic se pouze obrátí směr pohledu zespod. Kam až dohlédneme, tam vznikne povrch koridoru.

A teď konkrétní příklad. Máme vytvořený řez s chodníkem, obrubou včetně lože a ohumusovaný svah. Vytvořit chceme povrch hrubého zemního tělesa. Tedy ze spojnic s kódem "RefPovrch", který je v naší šabloně vykreslen tlustou červenou čarou. Jenže podsyp betonového lože obruby a svah se nám řezu překrývá.

Správně bychom proto měli použít korekci přesahu dolních spojnic. Pro názornost porovnejme vytvořené povrchy bez korekce, podle horních i dolních spojnic.


Komentáře