Nastavení klíčů popisů - chytrý import bodů

Snad každý uživatel programu Civil 3D už někdy importoval nebo jinak vytvářel tzv. COGO body. Typicky se pomocí tohoto nástroje importují body zaměření, které následně slouží jako zdrojová data pro vytvoření Povrchu.


V rámci tohoto pracovního postupu obvykle tyto COGO body zahrnete do skupiny bodů a v nastavení skupiny následně řídíte zobrazení bodů za pomocí jeho stylu nebo stylu popisku. Jenže v takovém případě mají všechny COGO body stejný styl, bez rozdílu jestli se jedná o strom, keř nebo hydrant. 

Pokud však z importovaných bodů chcete zároveň udělat pěkný podklad stávajícího stavu pro Vaše situační výkresy, tedy opatřit body adekvátní značkou v rámci konkrétního stylu, ale zároveň ponechat body v jedné ucelené skupině, existuje na to řešení! 

Program Civil 3D disponuje nepříliš známou funkcí - Nastavení klíčů popisů. Ta umožní na základě Hrubého popisu bodu nastavit zvoleným bodům specifický styl, styl popisku nebo přenastaví měřítko bodu.

Nastavení konkrétních popisných klíčů provádíme v Prostoru nástrojů na paletě Nastavení v sekci Bod. Vždy je nutné si definovat požadovaný text, který má při aplikování na body hledat program u jednotlivých bodů v jejich Hrubém popisu. Pokud je takový text nalezen, je na bod aplikováno zvolené nastavení. Takto nachystaný seznam klíčů popisů si můžeme vytvořit přímo do výchozí šablony dwt a používat jej opakovaně napříč všemi budoucími projekty.

Zároveň je nutné pamatovat, že klíče popisů se na body automaticky neaplikují. Je nutné toto udělat manuálně a to tak, že vyberete požadované body a následně v nabídce pod pravým tlačítkem myši zvolíte možnost Použít popisné klíče.


Komentáře