Sada podsestav pro vodohospodářské stavby

Dnešním článkem potěšíme projektanty vodohospodářských staveb z řad našich zákazníků. Připravili jsme pro ně sadu pěti nových podsestav, určených pro modelování koryt vodních toků. Vytvořit koridor jako z obrázku tak bude snadnější než dřív. A co přesně jsme pro vás přes zimu chystali, si popíšeme v následujících řádcích.

Břeh

Kompletní břeh koryta od dna a patky, přes opevněné svahy s bermou až po hráz a vzdušný svah v jediné podsestavě. Díky velkému množství parametrů může uživatel vymodelovat celou řadu různých tvarů koryt. Samozřejmostí je cílování významných hran koryta, mezi které patří hrana dna, obě hrany bermy a hrana koruny hráze. Za zmínku stojí parametr Minimální výška hráze, pomocí kterého podsestava automaticky rozhodne, jestli je nutné vytáhnout hráz nad cílový povrch a vytvořit korunu nebo je vzdálenost od bermy k cílovému povrchu dostatečná a břeh stačí ukončit na průsečíku s terénem. Z cílového povrch můžeme také snadno provést skrývku ornice, a to v celé šířce podsestavy použitím parametru Tloušťka odhumusování.

Koryto s odlážděním

Symetrická podsestava pro odlážděné koryto s napojením na cílový povrch. Abychom uživatelům usnadnili život, tak je možné zadávat šířku koryta a výšku odláždění břehu pomocí rozměru a počtu dlaždic. Nebo klasicky rozměry v metrech. Při návrhu nového koryta na takzvaně zelené louce stačí břehy nacílovat na povrch. Častěji se však setkáme s úpravou stávajícího koryta, kdy bude potřeba obě břehové hrany zacílovat do výšky a šířky. A aby nezůstali břehy jen tak viset ve vzduchu, dokáže podsestava dopojit svah na cílový povrch v zadané vzdálenosti od břehové hrany.

Patka

Pro uživatele, kteří své řezy raději skládají z menších částí, máme připravenou samostatnou patku s opevněním. Podsestava dokáže vymodelovat jak patku pro nové koryto, kdy známe sklon a buď výšku nebo délku opevnění. Tak i patky ve stávajících korytech, kdy potřebujeme opevnění napojit na povrch. A díky výstupnímu parametru sklonu na ni můžete navázat libovolným svahem. Uživatelé si můžou navíc zvolit, jestli vykreslit i dno nebo do řezu osadit jen patku.

Přírodní koryto

Podsestava vhodná pro revitalizace malých vodních toků s přírodě blízkým tvarem. Ve výchozím nastavení má podsestava symetrický miskovitý tvar. Plného potenciálu pak dosáhne v okamžiku nacílování na břehové hrany. Rozšiřující se koryto plynule mění šířku a sklon břehu ve vnitřních obloucích a tím vytváří dojem přírodního tvaru. Toto chování asi nejlépe ilustrují vrstevnice povrchu koridoru.

Hladina

Poslední podsestava může na první pohled vypadat až směšně jednoduchá. Vodorovná spojnice ve výšce hladiny. Umí však pracovat až se 7 různými hladinami pro průtok Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50 a Q100. Každou z těchto hladin uživatel nacíluje na profil nebo 3D křivku, a tím ji v řezu umístí do správné výšky. Nacílováním na povrch pak definuje, ke kterému terénu vodní hladinu dotáhnout. Doporučujeme ji použít v samostatném koridoru, tak aby byla nezávislá na koridoru koryta a mohli jste cílovat na jeho povrch.

Závěrem ještě dodám, že spolu s novými podsestavami jsme vydali i novou verzi DWG vodařské šablony. Aktuální verze nese označení _AS Voda & HTU v2020-1_0 a získáte ji na našem Helpdesku. Obsahuje nové kódy pro koridor, které se v dnes představených podsestavách objevují. Nově umí pracovat s příčnými řezy v měřítku 1:50. A doplnili jsme do ní styly potřebné pro funkci Souběh objektů z Civil Tools. Veškeré změny v šabloně jsou zapsány v tomto dokumentu.

Komentáře