Dynamické propojení šablony a výkresu

Na období letních prázdnin jsme si pro vás kromě dalších zajímavosti připravili i článek o jedné možná trochu pozapomenuté funkci programu Civil 3D. Týká se efektivní správy vašich šablon dwt, které používáte pro založení každého nového výkresu. O co konkrétně se jedná se dozvíte na následujících řádcích.

Jistě dobře víte, že v rámci šablony dwt je možné si mimo jiné nastavit celou řadu stylů civilovských objektů, které následně máte k dispozici ve všech nových výkresech. Pro naše zákazníky máme tyto šablony včetně celé řady stylů k dispozici na našem Helpdesku. Není ovšem problém si tyto naše šablony upravit a doplnit o styly nové. Co však následně dělat, když chcete, aby se nové nebo upravené styly propsaly i do již existujících výkresů? Je pouze nutné si v konkrétním výkresu referencí připojit zvolenou šablonu dwt. 

Referencování šablony dwt se neprovádí ve stejném dialogu jako běžné externí reference, ale v samostatném okně, které spustíme ikonou Reference na kartě Správa.

Zde po výběru konkrétní šablony dwt máme možnost nastavit, které položky ze šablony se mají referencovat. Nemusí se totiž jednat pouze o styly civilovských objektů, ale k dispozici je referencování i veškerého nastavení ze šablony, autocadovských bloků, stylů textu nebo je k dispozici i možnost sdílení nových sad vlastností pro potřeby tvorby digitálních modelů v procesu BIM.

Šablon můžeme do výkresu takto referencovat i více než jednu a z každé si vybrat jen některá nastavení. Pokud by se některé položky duplikovaly, tak o volbě konkrétní varianty rozhoduje pořadí šablon v horní části dialogového okna.

Jestli jsou styly referencovány z jiné šablony dwt nebo jsou fixní pro konkrétní výkres snadno rozlišíme na paletě Nastavení v rámci Prostoru nástrojů. V případě referencovaných položek se u každé z nich zobrazí příznačný symbol sponky, která odkazuje právě na sdílení daného stylu nebo jiného nastavení.

Pokud se rozhodnete ve výchozí šabloně dwt udělat nějakou změnu a zároveň necháte otevřený výkres, který má nastavenou referenci na tuto šablonu, tak je nutné provést ve výkresu ruční aktualizaci změněných položek. U ostatních výkresů se změny projeví automaticky při nejbližším otevření.

Samozřejmě i nadále můžeme styly upravovat v konkrétních výkresech, ale při těchto úpravách musíme pamatovat na to, že v případě sdílených stylů nebude změna propsána přímo ve zdrojové šabloně dwt, ale bude možné udělat lokální kopii stylu nebo změnu provést pouze po dobu aktuálního zapnutí výkresu.

Komentáře