Efektivní spolupráce v cloudu - díl I.

Když se řekne spolupráce, tak si jistě většina uživatelů Civil 3D vybaví datové zkratky. S narůstajícími požadavky na výměnu informací je však na čase začít přemýšlet o dalších možnostech, které nám současné technologie poskytují. Dokáže vaše současné uložiště sdílet data mezi různými pracovišti? Podporuje verzování souborů a umí mezi sebou verze porovnávat? Máte kontrolu nad tím, kdo k datům přistupuje? Schvalování dokumentů provádíte automatizovaným procesem nebo ještě stále rozesíláte emaily se seznamem připomínek?

Tušíte správně, že tato série článků bude o spolupráci ve společném datovém prostředí (CDE). Přesněji řečeno se podíváme na CDE řešení Autodesk Construction Cloud (ACC). V prvním díle ukážeme, jak může uživatel Civilu 3D v této cloudové platformě začít pracovat.

paní, nebojte, není potřeba se chytat za hlavu

Pár základních pojmů na úvod

CDE neboli společné datové prostředí můžeme zjednodušeně rozdělit na dvě části. Hlavní a důležitější částí jsou CDE procesy. Druhou částí je potom CDE řešení. Procesy bychom si měli nastavit a odsouhlasit s projektovými týmy ještě před začátkem práce. Patří mezi ně například určení rolí v projektu, postup schvalovacích procesů nebo konvence pojmenování souborů. Na základě procesů pak vybíráme takové technické CDE řešení, které procesy dokáže provádět. Nezaměňujme tedy CDE jen za "uložiště". Jistě, váš OneDrive může sloužit jako CDE, ale jen za předpokladu, že jste si nastavili potřebné procesy a úspěšně je dodržujete.

Autodesk Construction Cloud je CDE řešení. Jedná se cloudovou platformu, která zaštiťuje různé produkty. Podobně jako AEC kolekce obsahuje Civil 3D, Infraworks, Navisworks nebo Revit...tak se Autodesk Construction Cloud skládá z Docs (správa dat), BIM Collaborate (koordinace), Build (správa stavby) a dalších.

Autodesk Docs je základní stavební kámen Autodesk Construction Cloudu. Je místem, kde projekt žije. Zde jsou ukládány všechny soubory. A je to základní produkt, který si musí uživatel osvojit, pokud chce začít využívat platformu Autodesk Construction Cloud.

Desktop Connector je aplikace, která na počítači vytváří virtuální disk a zabezpečuje plynulý přenos dat mezi lokálním diskem a Autodesk cloudem (ACC Docs, Drive a Fusion)

Jak začít Autodesk Construction Cloud používat

Úplným základem bude platná licence. Pro uživatele s licencí BIM sady Autodesk AEC Collection mám dobrou zprávu, Autodesk Docs jsou v kolekci zahrnuty a licenci už máte. Stačí se přihlásit svým Autodesk ID na adrese acc.autodesk.com. Služba běží ve webovém prohlížeči a není potřeba nic instalovat. Dalším krokem bude účast alespoň v jednom projektu, do kterého nás pozve jeho správce. Na domovské stránce pak tento projekt uvidíme a můžeme začít spolupracovat.

Jako nový uživatelé se teď nebudeme trápit studováním webového prostředí Docs. Místo toho si nainstalujeme aplikaci Desktop Connector. Najdeme ji, podobně jako jiné produkty, ve svém Autodesk účtu. Aplikace nám usnadní přenos souborů z našeho počítače do cloudu. A to hned několika způsoby:

 • Vytvoří virtuální disk, který je dostupný v průzkumníku souboru
 • Synchronizuje soubory
 • Propojí Civil 3D s Autodesk Docs
Abychom na svém počítači viděli jen ty projekty, na kterých aktuálně pracujeme, tak provedeme ještě jedno poslední nastavení. Pomocí ikony (1) na hlavním panelu Windows otevřeme okno Desktop Connectoru a v nastavení (2) vybereme projekty (3 a 4), které chceme mít v místní složce Autodesk Docs (5).

Základní nastavení máme hotové a můžeme směle začít pracovat v cloudu. Základní postupy práce s výkresy jako ukládání, otevírání nebo referencování zůstávají stejné. Jediný rozdíl je cesta k souboru, která nyní odkazuje na projekt v Autodesk Construction Cloudu. Díky Desktop Connectoru máme navíc přístup k projektům rovnou z prostředí Civil 3D. Na úvodní kartě zvolíme možnost Projekty Autodesk a můžeme procházet složky projektu a otevírat výkresy.

Okamžité plusy pro uživatele

Projekt uložený v prostředí Autodesk Docs přináší uživateli a projektovému týmu mnoho nových možností, funkcí a vychytávek. Zaměřme se nyní na ty, které ocení uživatel při práci v Civil 3D.

 1. Soubory uložené v cloudovém prostředí jsou dostupné přímo z Civilu 3D. Nadále k nim můžete přistupovat i klasickým způsobem přes průzkumník nebo total commander.
 2. Při každém uložení souboru se automaticky zvýší jeho verze. Ke starším verzím se můžete kdykoliv vrátit nebo je porovnávat. Vyhnete se tak zbytečnému duplikování jednoho souboru. A máte jistotu, že verze, kterou ráno otevíráte, je skutečně poslední aktuální stav.
 3. Otevřený výkres se v cloudu automaticky uzamkne a nikdo jiný jej nebude moct upravit. Současně bude u výkresu uvedeno, kdo jej má právě otevřený. Po zavření výkresu dojde k odemknutí.
 4. Externí reference vás upozorní, že je v cloudu k dispozici nová verze.
 5. Podobně vás upozorní i datové zkratky. Ale pozor, jen Docsy vám na datové zkratky stačit nebudou. Tato funkce cloudových datových zkratek je dostupná až s produktem BIM Collaborate Pro.
 6. Můžete využít Správce sady listů pro web. Novinku pro přípravu finálních výkresů projektu ze souborů uložených v cloudu.
 7. Rozvržení můžete hromadně publikovat z Civil 3D přímo do Autodesk Docs.

Kdo by měl přesun dat do cloudu zvážit

 • společnosti s více projektovými týmy. Ať už se jedná o profesní týmy nebo týmy z různých lokalit, jejich členové potřebují svá data řízeně sdílet s ostatními.
 • společnosti se zaměstnanci na home office.
 • společnosti, které spolupracují s externisty.
 • společnosti s různorodým zaměřením. Sdílet můžete soubory z Civil 3D, ale také z Revitu a dalších programů.
Závěrem doporučím všem předplatitelům BIM sady Autodesk AEC Collection, aby využili svou licenci a s prostředím Autodesk Docs se alespoň seznámili. Začněte klidně jen testovacím projektem. A kdyby jste náhodou narazili na potíže se založením účtu v Autodesk Construction Cloudu a potřebovali pomoc s jeho administrací, kontaktujte nás, nebo napište na email info.cz@arkance-systems.com.

Komentáře