BIM v dopravě - III.díl - IFC 4.3 jako zásadní game-changer?

Jelikož byl o předchozí dva články na téma BIM v dopravě zájem a jednalo se o jedny z nejzobrazovanějších článků zde u nás na blogu, tak rozhodně tuto sérii musíme dokončit i třetím slibovaným pokračováním. Zatím jsme se totiž jen okrajově dotkli otázky IFC. Tento formát/schéma je pro tvorbu DIMS velmi důležitý. V tomto článku se dozvíte, co se pod označením IFC skrývá a jaké novinky přináší pro infrastrukturní stavby verze IFC 4.3. To vše z pohledu uživatele programu Autodesk Civil 3D.

IFC - klíč ke sdílení BIM dat

Protože opakování je matka moudrosti, neuškodí si na úvod zopakovat, co přesně se skrývá pod zkratkou IFC. 

IFC = Industry Foundation Classes

Jedná se o otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat pro potřeby informačního modelu stavby. Ještě výstižnější pro IFC je označit jej jako schéma. Schéma, které nám prostřednictvím jednotlivých tříd (=classes) umožňuje popis definic jednotlivých objektů, jejich vzájemných vztahů a v neposlední řadě také jejich vlastností.


Ve schématu IFC tedy dokážeme přenášet grafické ale i negrafické informace, což je klíčové pro naše digitální modely stavby (DIMS). Zcela zásadní je potom fakt, že se v něm dokážou potkat tyto modely vytvořené v různých softwarech. Není totiž prakticky možné pro různé profese používat jen jeden jediný software. Už jen v rodině Autodesku je zvykem Civil 3D využívat pro liniové stavby, kdežto pro pozemní stavby nebo i mostní konstrukce se nejlépe využije program Revit. Z toho vyplývá, že je nezbytné mít k dispozici takovýto formát/schéma pro potřeby spojení celého projektu. 

Pro dnešní běžnou praxi je obvyklé finální výstup v podobě výkresů vytvořit z jednotlivých softwarů do podoby PDF souborů. V rámci procesu BIM bude takovým výstupem právě IFC soubor. 

IFC - historie a aktuální situace

Formát IFC není žádnou horkou novinkou, která by se objevila v tomto oboru teprve nedávno. Naopak, společnost buildingSMART, pod jejíž záštitou vývoj IFC probíhá, uveřejnila první verze (tehdy jako AIA, spoluzaložená Autodeskem) již v druhé polovině 90. let minulého století. Aktuálně jsou za oficiálně platné verze považovány verze IFC 2x3 (07/2007) a IFC 4 (aktualizace 10/2017).

A do obou těchto verzí lze bez problémů exportovat data z programu Civil 3D. 

Ovšem tento výstup není pro běžné liniové stavby vůbec ideální. V obou případech totiž prakticky úplně chybí třídy (=classes), do kterých by prvky liniových staveb bylo možné zatřídit a řádně tak jednotlivé součásti identifikovat. 

Naštěstí verzi IFC 4 vše nekončí...

IFC 4.3 - game-changer

...a na scénu přichází verze IFC 4.3, která zejména pro liniové stavby velmi zásadně mění "pravidla hry". 

Jestliže ve verzích 2.3 nebo 4 bylo běžné objekty ze Civilu vkládat zejména do třídy ifcBuildingElementProxy, která spadala do třídy ifcBuilding, tak na stejné úrovni jako ifcBuilding můžeme ve schématu IFC 4.3 najít třídy ifcRoad, ifcBridge nebo ifcRailway, což již na první pohled značí velmi zajímavou a důležitou změnu pro tvorbu liniových DIMS. 


Velmi důležitá je rovněž existence nové třídy ifcAlignment (=trasa), která nám umožní objekty popisovat staničením vzhledem ke zvolené ose, což je pro liniové stavby naprosto nezbytné.

Pokud se nyní ptáte, jestli Civil 3D již umí exportovat do verze IFC 4.3, tak odpověď zní ANO!

Je pouze nutné navštívit stránku manage.autodesk.com a prostřednictvím vašeho účti si stáhnout příslušené rozšíření. Dostupné je pro aktuální verze Civil 3D 2024, 2023 a 2022.

Dále je nutné zmínit, že nyní (listopad 2023) je stále verze IFC 4.3 v procesu schvalování , který by měl být zdárně ukončen na začátku roku 2024 a tím by se verze 4.3 měla stát oficiálně ISO schválenou verzí IFC.

Pojďme rozBIMovat stavebnictví

Tím jsme se dostali prozatím na závěr první série článků na téma BIM. Pevně věřím, že pro vás články byly zajímavé a přínosné, případně vám pomohly vyvrátit mýty, které kolem BIMu kolují. Do budoucna se s tématem BIM rozhodně neloučíme, spíše naopak. 

S přicházejícím BIM mandátem bude BIM ústředním tématem celého stavebnictví a bude nutné se nejen v těchto základních pojmech umět orientovat. S touto orientací je vám náš tým Arkance Systems připraven pomoci - a v případě, že máte podněty, jaké doplňky či vylepšení by vám pomohly - nejen při tvorbě DIMS - neváhejte se na nás obrátit. Věřím, že společnými silami stavebnictví úspěšně přetransformujeme pro potřeby 21. století.

Komentáře