Tlakové potrubí v C3D - máme novou šablonu

Pokud patříte mezi projektanty vodovodů, plynovodů či jiných tlakových sítí a měli jste v minulosti již možnost se setkat s programem Civil 3D, tak na vás velmi pravděpodobně moc dobrý dojem neudělal. Civil 3D sice disponoval pracovním modulem pro tlakové sítě, ale zejména pro začínající uživatele C3D se jednalo o velmi složitě a špatně ovladatelný nástroj. 

Ovšem ledy se pohnuly a v několika posledních vydáních a aktualizacích si uživatelé Civil 3D mohli všimnout, že Autodesk modul pro tlakové sítě značně vylepšoval. Ruku v ruce s přicházející poptávkou po 3D modelování i inženýrských sítí se projektování tlakových sítí v C3D stalo důležitým tématem, na které reagujeme i my v ARKANCE. Ve spolupráci s projektanty plynovodů jsme pro naše zákazníky připravili speciálně zaměřenou šablonu dwt právě pro tlakové sítě.

Tuto novou šablonu DWT najdou naši zákazníci již nyní na tradičním místě, tedy umístěnou na našem Helpdesku

Součástí šablony je celá řada připravených stylů objektů, se kterými se běžný uživatel využívající modul tlakových sítí může setkat. Nechybí tedy připravené styly tlakových potrubí nebo jejich popisků. Pro zmíněné plynovody jsme rozšířili i možnosti zobrazení trasy. Ta je nezbytnou součástí každé větve potrubí, aby bylo možné následně vykreslit její podélný profil. 

Při přípravě šablony jsme kladli velký důraz právě na zobrazení podélných profilů. Pro uživatele šablony je nachystán jak styl samotného zobrazení, tak na něj navazující sady datových proužků pro optimální popisování významných bodů potrubní trasy (sítě).

Jak bylo zmíněno v úvodu, tak momentálně je tato šablonu zaměřena zejména na plynovodní potrubí, protože její příprava proběhla na základě školení u našich zákazníků, kterým patří dík za to, že se do projektování tlakových sítí v C3D pustili, i když softwarová "infrastruktura" pro tento typ staveb není ještě optimálně připravená. Pokud by se mezi vámi našli další zájemci z řad projektantů i jiných tlakových sítí, tak se na nás neváhejte obrátit a věřím, že společně připravíme odpovídající podmínky pro vaši práci v programu Civil 3D.
Na závěr ještě zmíním, že modelování tlakových sítí v Civilu se neobejde bez katalogů součástí (jednotlivá potrubí, tvarovky nebo armatury). Takovým katalogem disponuje Civil už po základní instalaci, nebo je rozšířen českým country kitem. Ovšem velmi pravděpodobně vám nebude žádný z nich úplně dostatečně vyhovovat. V takovém případě vás nyní odkážu na Autodesk App Store, kde po zadání výrazu Pressure Network do vyhledávače snadno najdete, stáhnete a nainstalujete zajímavý katalog potrubí včetně objektů pro plynovodní nebo vodovodní potrubí. Prvky z tohoto katalogu jsme rovněž zahrnuli i do připraveného seznamu součástí v naší šabloně DWT.Komentáře