Klopení - klíč k silničním projektům

Nedávno jsem od našeho zákazníka obdržel dotaz týkající se zadávání klopení za pomocí exportu a importu souboru .csv. Okamžitě jsem zbystřil a upřímně trochu se začal obávat, že nebudu mít žádnou pozitivní radu, protože jsem vždy tuto možnost Civilu považoval za nedotaženou a nefunkční. Obvykle na školení odkazuju na naše CivilTools, kde je klopení možné zadat uživatelsky velmi přívětivě. Jenže mi to tentokrát nedalo a nechtěl jsem na dotaz reagovat tím, že to prostě nefunguje, a tak jsem tento nástroj exportu a importu klopení podrobil rychlému, ale intenzivnímu testování. A světe div se, zjistil jsem, že nástroj vypadá funkční a velmi užitečný. Nyní se o tyto poznatky pokusím podělit i s Vámi.
Dříve se mi jevil tento nástroj jako nepoužitelný, protože jsem vždy provedl export, čímž vznikl soubor .csv. V něm jsem následně upravil potřebné hodnoty a zpětně importoval do výchozí trasy. Příkazový řádek mi však hlásil: Zkontrolujte oddělovač seznamu použitý v souboru. Předpokládaný oddělovač seznamu je ;.
Následná úprava původního souboru se změnou oddělovače na středník však nepomohla. Klopení se nikdy nenaimportovalo. Chyba totiž nebyla v tom, že jednotlivé položky tabulky nejsou odděleny středníkem. Problém způsobuje to, že jsou položky klopení zapsané hromadně v prvním sloupci každého řádku. Pro úspěšný import zpět do Civilu je nutné, aby každá položka měla svojí vlastní buňku v příslušném sloupci a řádku. V klasickém Excelu tuto úpravu uděláme snadno funkcí Text do sloupců.

Takto upravený a naformátovaný soubor už Civil akceptuje a hodnoty klopení se načtou do zvolené trasy. Důležité je tedy dodržovat určitou strukturu tabulky. Toho lze využít i při zápisu klopení do úplně nové trasy, která ještě žádné klopení neobsahuje. Pojďme si nyní tuto strukturu v hlavních bodech přiblížit.

Tabulka klopení musí obsahovat následující náležitosti:
1) První řádek obsahuje nadpisy jednotlivých sloupců. Doporučuji zachovat anglické verze názvů a rozhodně neměnit pořadí sloupců.
2) V druhém a posledním řádku je vždy zapsán příčný sklon v počátečním a koncovém staničení trasy. Tyto řádky nesmí v importované tabulce scházet. Můžeme jich rovněž využít k úpravě hodnoty základního střechovitého sklonu či zadat jednostranný sklon na celou trasu.
3) První sloupec je právě v řádcích u počátečního a koncového staničení vždy prázdný. Ovšem jinak je v něm uvedeno pořadové číslo klopení, kterým sdružujeme zápis každé jedné kompletní změny příčného sklonu. Nejčastěji od základního střechovitého sklonu přes požadovaný dostředný sklon až zpět k základnímu střechovitému sklonu.

4) Když pomineme druhý sloupec se zápisem staničení kritických bodů klopení, tak nejdůležitější z celé tabulky je rozhodně třetí sloupec s pojmenováním jednotlivých kritických bodů klopení. I zde doporučuji zachovat výchozí anglické názvy. Vyhnete se tím komplikacím při importu české diakritiky. Každé obvyklé překlopení ze střechovitého do jednostranného sklonu obsahuje následující kritické body:
                End Normal Crown = Konec základního střechovitého sklonu
                Level Crown = Rovná koruna (překlápěná polovina vozovky má nulový sklon)
                Reverse Crown = Dostředný sklon (v hodnotě původního střechovitého sklonu)
                Begin Full Super = Začátek plného dostředného sklonu
                End Full Super = Konec plného dostředného sklonu
                Reverse Crown = Dostředný sklon (v hodnotě původního střechovitého sklonu)
                Level Crown = Rovná koruna (překlápěná polovina vozovky má nulový sklon)
                Begin Normal Crown = Začátek základního střechovitého sklonu

Použití většiny z těchto kritických bodů při klopení tzv. "přes nulu" je navíc podmínkou pro řádné překlopení pláně (nejen u našich podsestav), která, jak víme, má výchozí sklon 3%. 

5) Standardně klopení zapisujeme do sloupců Left Outside Lane (Levý vnější pruh) a Right Outside Lane (Pravý vnější pruh). Na toto klopení reaguje v nejpoužívanějších podsestavách vozovek či jízdních pruhů sklon horního povrchu vozovky. Znalci našich podsestav navíc vědí, že podsestava jízdního pruhu s nastavitelným sklonem pláně dokáže měnit její sklon podle hodnot zapsaných naopak ve sloupcích Inside Lane.

Myslím, že nyní již máte dost indicií a rad, jak od teď začít zapisovat klopení tímto tabulkovým způsobem. Pokud by Vám tento způsob přišel příliš zdlouhavý a komplikovaný, tak rozhodně doporučuji využívat nástroj, který je součástí našich CivilTools. Samotný zápis přímo v nativním rozhraní Civilu je až ta úplně poslední možnost.

Zároveň pokud budete mít nějaké trable s využitím exportu a importu klopení, tak nám to nezapomeňte sdělit ideálně prostřednictvím našeho Helpdesku, kde Vám nabídneme pomocnou ruku a rádi si sami rozšíříme znalosti o nové poznatky.

Komentáře