Mapy v souřadnicích zadarmo!

Poslední dobou nějak nestíhám a tak bych to dnes rád napravil. Určitě většina z vás ví, že v AutoCADu Civil 3D je možné pomocí tzv. WMS služby (Web Map Services) podložit katastrální mapy z ČÚZK přímo do výkresu. Nechci tento postup zbytečně rozepisovat, protože je popsán na následujícím videu.

Tentokrát se zaměříme na ortofotomapy a různé topologické mapy v souřadnicích JTSK či WGS-84. Komerčně je tato služba běžně dostupná, ale nás zajímá, jak se k těmto podkladům dostat zdarma.

Postup bude obdobný jako na předchozím videu.

1) Příkazem MAPWSPACE spustíme pracovní prostor Mapu a na záložce Správce zobrazení se připojíme k datům.2) Nastavíme potřebné údaje, které se budou lišit podle toho, o kterou mapu máme zrovna zájem. Připravil jsem následující klíč:

a) Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 0.5 m
adresa:http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb05m_sde
nebo zde:http://cajthaml.fsv.cvut.cz/cgi-bin/cajdywms?
formát A4 v M1:1000, podle přiloženého obrázku vidíte použitelnost u měřítka 1:1000 a spíše vyšších např. 1:2000, 1:2500 atd.b) Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 1 m
adresa:http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb1m_sde
formát A4 v M1:1000
c) Topografická mapa - sídla, silnice, železnice, vodstvo
adresa:http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_arccr_nad
Ukázka zapnutých komunikací a železnice. Pozor na to, že v tomto případě lze použít pouze WGS-84.

d) Geologická mapa ČR
adresa:http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_geocr
Ukázka geologických poměrů v JTSK

e) Geomorfologická mapa ČR
adresa:http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_geomorf

f) Hranice správních celků - hranice katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů
adresa:http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_sprava_csu

g) Vektorová mapa pozemních komunikací včetně sčítání z roku 2005
adresa:http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_jdvm

Jsou k dispozici hlukové mapy, chráněné oblasti, parky ale i letecké koridory tahu čápů. Ostatní adresy naleznete zde.

Prahu a její územní plán naleznete zde:http://www.wmap.cz/vucprazskyregion/isapi.dll?

kraj Vysočina naleznete zde:http://mapy.kr-vysocina.cz/cgi-bin/wms1?service=WMS

kraj Pardubický třeba zde:http://195.113.178.19/html/wms_topo.dll?
nebo zde:http://195.113.178.19/html/wms_tema.dll?

3) Po vyzvání uživatelského jména a hesla nic nevyplňujeme a pokračujeme na další dialog, který nastavíme podle obrázku a dokončíme vložení tlačítkem Přidat do mapy.

Popsali jsme si, jaká jsou řešení, abychom nemuseli za data platit. WMS služba má určitě také nevýhody, je relativně pomalá a jednotlivé obrázky nebo mapy nejsou ve výkrese nebo v našem počítači fyzicky uložené. V příštím tipu vám zkusím ukázat, jak najednou vkládat do souřadnic několik dlaždicově uspořádaných kvalitních ortofotomap.

Komentáře