Je libo tečnu nebo oblouk?

Neprve jeden tříkilový důvod, proč jsme měli na blogu trochu pauzu...
Začaly tedy otcovské povinnosti, ale my se pochlapíme a zkusíme všechno zvládnout. Témat je naštěstí pořád dost:)

Člověk je při trasování zvyklý používat většinou klasické konstrukční metody: křivku, úsečku, kružnici, příkaz zaobli a třeba ekvidistantu. Pokud se ale do výchozího ribbonu podrobněji podíváte, najdete tam ikonky s příkazy, které se nám budou docela i hodit...

Tečny
Podle tohoto obrázku jsou jasné různé způsoby konstruování...

Zvláště bych doporučil spodní dva příkazy Vytvořit kolmici z bodu a Vytvořit tečnu z bodu.
Oblouky
Podobně jako pro tečny máme k dispozici tyto funkce:

Zkuste se pak podrobněji podívat na příkaz Vytvořit více oblouků a Vytvořit inverzní... Příkaz pro vytvoření více oblouků umožnuje zkonstruovat složený oblouk až z 10 dalších. Zadáte 2 tečny, celkový počet oblouklů a který z nich bude plovoucí...pak již stačí určit délky a poloměry. Může se hodit při návrhu větví křižovatek.

Na závěr bych vybral trochu méně upovídaný příkaz Připojit vícenásobný pro navázání tečny nebo oblouku z předchozí entity se zachováním spojitosti.

Určitě vyzkoušejte :)

Komentáře