Import dat z HEC-RASu do C3D

Nesmíme samozřejmě zapomínat na vodaře, a proto jsem vyhotovil krátké video, jak z HEC-RASu vyexportovat data, aby je bylo později možné načíst v C3D. Volně navazuje na postup exportu dat z C3D do HEC-RASu. Pro C3D 2010 je HEC-RAS plugin ke stažení na Subscription centru, ve verzi 2011 je již součástí instalace, což jistě potěší všechny IT.

Export nalezneme v ribbonu zde:
Import pak zde:
Slíbené VIP video, jak vyexportovat data z HECu, najdete na našich stránkách...
Implementovaný HEC-RAS převodník ve verzi 2011 zřejmě ještě úplně nedozrál, a požadovaný profil se ne vždy podaří vytvořit... a proto nabízím ještě alternativu od jednoho našeho šikovného pana inženýra z Krnova. On už bude vědět :)

1) Otevřete si prázdný výkres na jakékoliv rozumné C3D šabloně. (Nejlepší jsou samozřejmě od CAD Studia :) )

2) Přes ribbon Vložit > Import > Import HEC-RAS naimportujte požadovaný SDF soubor.
3) V situaci se objeví osa a úsečky ve vypočítaných příčných profilech. Nejsou to ale obyčejné úsečky, jsou to 3D úsečky a to se nám moc hodí do krámu. Modří už asi vědí...

4) Pokud nejste modří, tak pokračujeme dále. Založte si nový povrch TIN např. Hladina a v definici přidejte všechny 3D úsečky jako výkresové objekty.
5) Povrch si nechte rozumně ořezat podle Maximální délky trojúhelníků. Jste tak schopni získat přibližnou záplavovou čáru.

6) Nechte vytvořit profil z povrchu Hladina.
Tímto poměrně rychlým způsobem se podařilo dokončit rozdělanou práci HEC-RAS převodníku.

Komentáře