Koridor v ostré zákrutě

Na našem webináři věnovaném tentokrát zemním tělesům jsem lehce zmínil možnost kombinace zemních těles a koridoru. Slíbil jsem jednoduchý příklad publikovat na blogu, tak tady ho máte...

Předpokládejme trasu s ostrým úhlem, malým obloukem, niveletu ve větším výkopu nebo násypu a vzorový příčný řez, jehož svahy jsou tak široké, že se v oblouku samy sebe protínají. U koridoru tomu říkáme "motýlkování".

Abychom vyřešili správný tvar paty vnitřního násypu, rozdělíme koridor na 3 regiony a v prostředním regionu použijeme svahování zemního tělesa, které je schopno svahovat samo na sebe a vytvořit tak vzájemný průsečík.

1) Nejdříve tedy upravíme koridor. V prvním a posledním regionu použijeme šablonu VPR-A a v prostředním VPR-B.
2) Necháme vygenerovat 2 návrhové linie jako povinný základ pro modelování zemního tělesa. Důležité, nezapomeňte zaškrtnout dynamickou vazbu na koridor.
3) Vytvoříme zemní těleso např. "svahy" a zadáme dvě svahování na povrch ve sklonu 1:5. Nebudeme svahovat po celé délce návrhové linie, pouze v rozsahu středního regionu koridoru.
Výhodou dynamického spojení mezi koridorem a zemním tělesem je automatická aktualizace např. při změně směru či nivelety.

Pokud budeme chtít spočítat kubatury. Založíme prázdný finální povrch, do kterého vložíme povrch z koridoru i povrch svahování zemního tělesa.
Řekněme, že dnes to bylo drobné opakování a doplnění posledního webináře, který je už mimochodem ke stažení na našem Helpdesku (sekce Webináře). Kdo ve středu nestihnul, má šanci...:)

Komentáře