Jak zkrotit příčné řezy do formátů

Nejdříve prosím omluvte kratší odmlku. Stále jsme tu s vámi, nic se neděje a jedeme dále. Při jedné konzultaci jsem v C3D 2012 narazil na problém vykreslování a uspořádání příčných řezů do formátů A1, A2, A3 apod. Při pokusu o vykreslení řezů v měřítku 1:100 na našich bývalých Xanadu šablonách se objevilo něco podobného:
Prostě mušinec. Po pravdě řečeno - žádná sláva. Bylo mi hned jasné, že problém je v rozdílném přístupu k měřítkům v našich šablonách a v šabloně originálního Autodesk Country Kitu. Pozor, nejedná se o chybu. V orignálních šablonách se příčné řezy po několika přepnutí stylů zobrazují celkem korektně. Celá záhada je v již připravené tiskové šabloně pro příčné řezy a v jejich měřítkách.

Pojďme si tedy krok za krokem ukázat, jak se zbavit mušince a necháme si vykreslit pěkně do formátů uspořádáné příčné řezy.

1) Je třeba si udělat kopii stávající šablony .DWT, kde jsou uložena jednotlivá rozvržení s výřezy. Obvyklá cesta k souboru jen na Win7 C:\Users\uživatel\AppData\Local\Autodesk\C3D 2012\csy\Template\Plan Production\_CZ Civil 3D Rezy.dwt . Kopii tohoto souboru otevřeme, budeme ji upravovat.

2) V seznamu záložek najdeme ten nejvhodnější rozměr.
A v menu (na pravém tlačítku) na záložce rozvržení zvolíme Správce nastavení stránky.
Z předchozího snímku je jasné, kde je problém. Výkresový prostor se netiskne 1:1 resp. 1:1000 ale 1:100. Jsem velkým zastáncem zlatého pravidla, že rozvržení je vždy v měřítku 1 jednotka = 1 mm. Lépe se tak i měří.

3) Nastavíme tedy hodnotu měřítka na 1:1000 (1:1)
Papír se 10x zvětší, a proto je nutné zvětšit 10x i výřez s rozpiskou. Při zvětšování použijeme referenční bod v levém spodním rohu.

4) Bohužel ještě nejsme u konce, protože výřez je nastaven na měřítko 1:1000 a my pro setinu potřebujeme 1:100. Opravíme tedy takto:
Šablonu uložíme a zavřeme.

5) Vrátíme se k našemu projektu a spustíme funkci pro vykreslení příčných řezů s tím rozdílem, že tentokrát vybereme opravenou šablonu.
Příčné řezy se korektně rozmístí do rámečků pro formát A1.
6) V posledním kroku zbývá ještě vygenerovat jednotlivá rozvržení s rozpiskami. Přepneme se tedy na kartu Výstup a spustíme funkci Vytvořit listy řezů.
Civil 3D automaticky vygeneruje jednotlivá rozvržení podle velikosti zvoleného formátu a počtu řezů. Pokusím se v nejbližší době vyrobit podobnou šablonu a umístit ji na náš helpdesk.

Komentáře