Konečně - nová vodařská šablona pro C3D 2012!

Sám jsem tomu pomalu nevěřil... sice pozdě, ale přece. Odměnou vám bude super nová a nablýskaná šablona určená speciálně pro projektování vodních toků a vodařiny vůbec. Snažil jsem se zjednodušit styly z bývalé Xanadu šablony 2010/2011. Celý problém byl ve vodařském staničení "proti proudu" a pohledu na příčné řezy "po proudu". Autodesku se daří tento požadavek už delší dobu úspěšně ignorovat, a tak nezbylo než si s tím poradit nějak "pěšky". Co vás tedy v nové šabloně čeká?
 • sjednocený metrický seznam měřítek
 • téměř všechny styly nastaveny DleBlok
 • zmenšení standardní výšky písma na 2mm (je krize a musí se šetřit), přesto má většina popisků hodnotu
 • na žádost některých uživatelů, jsem do šablony vrátil styly pro potrubí. Funkce a možnosti potrubařiny v samotném Civilu 3D jsou slušně řečeno více než omezené. Znásilnil jsem tedy, co se dalo...
 • doplněny vytyčovací tabulky oblouků, očíslované hlavní body trasy ZOx/KOx včetně směrového polygonu
 • styly pro přehledný a podrobný podélný profil dle ČSN 01 3469 (snažil jsem se...)
 • každý řádek v PP má vlastní hladinu
 • popisy křížení IS a zaústění do PP
 • pro příčné řezy se podařilo překvapivě přednastavit styl pro příčné řezy
 • PR styly (osa v toku, osa mimo tok)
 • PR popisky (na svislicích, šířkové kóty s kačenami) dle ČSN 01 3469
 • upravený styl sady kódů pro koridor (popis na svislici - doporučuji :) )
 • každý popisek PR má svoji variantu určenou pro ZRCADLENÍ
 • doplněny některé referenční popisky
 • a další drobné "vychytávky"
Jak správně nastavit všechny styly pro situaci, podélný profil i příčné řezy bude vysvětleno v jednom z našich Civil 3D webinářů. Pokud máte další nápady co ještě dodělat a vylepšít, napište prosím zde na blog nebo na naše CAD Fórum.

DWT šablona je ke stažení na stránce Download.

Vodařům zdar! Nazdar!

Komentáře