Výpočet retence poldru nebo vodní nádrže

Nedávno jsem byl trochu "vyškolen" našimi milými zákazníky vodaři v Bratislavě. Řešili jsme návrh poldru včetně výpočtu retence na určitou výšku hráze. Neváhal jsem a z rukávu jsem vytáhnul speciální C3D funkci pro výpočet objemu nádrží při různých úrovních hladiny. Nástroj najdete zde.
S překladem do češtiny se Autodesk nějak moc neobtěžoval. Jednou to bylo na Subscription Centru v angličtině, tak to prostě jen přilepili do hlavního produktu. V zásadě jde o to, že musíte mít nadefinovaný povrch nádrže se stylem zobrazení vrstevnice nebo ještě lépe uživatelské vrstevnice.
Pokud příkaz retence stavu spustíte a vyberete nádrž, tak automaticky spočítá plochu každé vrstevnice = hladiny a k tomu příslušný objem mezi jednotlivými hladinami i objem jako celek.
Pojďme se podívat na jednotlivé dialogy.

U prvního dialogu v předposledním a posledním sloupci skutečně vidíte výsledek v metrech kubických . Pokud chcete tabulku s výpočtem do výkresu nebo Excelu, tak i to je možné. Zajímá-li vás, jak se došlo k výsledku, tak obě metody jsou popsány v nápovědě...
To není špatné...ALE, velké ALE! Tento výpočet funguje jen na rozumný tvar nádrže a rozumný tvar dna, to znamená něco na způsob...
Pokud každá vrstevnice neoběhne nádrž kolem dokola či je tam 2x apod, výsledky jsou natolik zmatené, že jsme nevěděli, jestli to vůbec počítá v metrech. Pokud se vám tedy výsledky v porovnání s kupeckým odhadem nelíbí, použijte nástroj Ohraničené objemy, který najdete zde...
Tento příkaz vyžaduje S jako srovnávací rovinu (speciálně pro slovenskou kolegyňku :) ), kde určíte výšku hladiny a pak křivkový polygon - nejlépe vyextrahovaný z vrstevnic povrchu. Na příkazovém řádku se pak dozvíte výsledek. V těchto případech mě napadá jen tato bohužel ruční metoda. Výsledky je možné dokonce vyexportovat do přidružené aplikace Storm and Sanitary Analysis, kde lze vykreslit graf závislosti objemu na výšce hladiny. Nadšenci si mohou v angličtině nastudovat např. zde.

Když to shrnu, u relativně jednoduchých nádrží a "rozumné konfiguraci povrchu" nástroj Retence stavu funguje celkem korektně. Při složitějších případech je nutné použít funkci ohraničené objemy anebo na to jít přes objemové povrchy a jejich analýzy. O tom ale někdy příště.

Komentáře