Trochu tajemno kolem C3D 2014

Někteří z vás si jistě všimli, že anglická verze Civilu 3D 2014 včetně balíků Infrastructure Design Suite byla vydána koncem letošního března. Obvykle je kolem nové verze s novinkami docela šrumec, ale tentokrát je trochu ticho po pěšině. Žádné velké webináře a úvodní prezentace před oficiálním vydáním. A proč to?

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014, tak se nyní čtrnáctka tituluje celým jménem, nepřináší zásadně nic nového. Jiný autor zahraničního blogu o Civil 3D celkem trefně napsal, že je C3D 2014 v "režimu údržby". Pozor, tím nemyslím nic špatného, někdy pauza u nových funkcí neuškodí, když se mezitím "poladí" a vylepší ty stávající. Na hodnocení je však ještě příliš brzy a čas hlavně u české verze teprve ukáže...

Pojďme si tedy ve stručnosti zmínit, co je nového:
 • Zpětná kompatibilita s Civil 3D 2013 - to je poprvé, kdy něco podobného Autodesk udělal, takže určitě pochvala. Na všechny nové 2014 objekty to nefunguje, ale v zásadě lze říci, že vetšinu entit vytvořených v C3D 2014 lze nyní otevřít a upravit i v C3D 2013. Škoda jen, že zrovna 2013 není mezi českými uživateli tak rozšířená.
 • Vylepšené tlakové potrubí - Autodesk, stejně jako minulý rok věnoval spoustu programátorského času tlakovému potrubí. Lze nyní vytvořit potrubí z ACAD objektů,  potrubní součásti lze nyní hromadně posunovat, nový 3D kompas umožnuje navrhovat potrubí vertikálně z isometrického pohledu, armatury a fittingy lze v prostoru natáčet, tlakové potrubí je nyní možné zobrazovat v PP a PR, přibyly rozpočtovací položky pro tlakové potrubí
 • Koridory - možnost cílovat na hrany z Xrefu, generování těles z tvarů koridoru. Jde vlastně o oživení a vylepšení pluginu Corridor Solids z Autodesk Labs.
 • Příčné řezy - reálné promítání AutoCAD těles v příčných řezech včetně základního okótování. Tato funkce není nová, ale v předchozích verzích nedávala zcela správné výsledky. Nyní už by to mělo být opraveno. Zajímavá novinka, hlavně ve spojení s klasickou "pozemařinou" a s exporty z Revitu.
 • Kubatury a materiály - nové příkazy v kontextovém menu v záložce Definice výkopu a násypu, zobrazení popisků pro plochu a kritéria u materiálů, přepínač pro vertikální uzavření otevřených povrchů - jsou-li nad sebou.
 • Datové zkratky - vložené reference na trasu nebo podélný profil se nyní ukládají do výkresu a při jeho znovuotevření se jen synchronizují. Výhodou je pak jednodušší předávání výkresů s daty. Pro objekty povrchů vzhledem k jejich možné velikosti toto neplatí.
 • Import a export do Infraworks - bývalý Autodesk Infrastructure Modeler, u nás pracovně nazýván jako SimCity.
 • Geodézie - dotazy nad měřenými daty lze nyní ukládat, importovat a exportovat.
V rámci aplikačních balíků tzv. Infrastructure Design Suite stojí za zmínku některé nové (staré) moduly dříve stažitelné na Subscription Centru. V balíku Premium a Ultimate najdete nyní moduly
Autodesk Geotechnical Module (správa geologických sond), Autodesk Bridge Module (základní vymodelování mostního objektu pro účely Civil 3D projektu) a Rail Layout, což je honosný název pro jednoduchý katalog výhybek.  Pro uživatele subscription v nejvyšší verzi Ultimate je přichystán dlouho všemi očekávaný vodařský plugin Autodesk River and Flood Analysis umožňující provádět HEC-RAS výpočty a vykreslovat povodňové analýzy.

Podtrženo sečteno  Autodesk věnoval nejvíce času zase oněm nešťastným tlakovým potrubím a v rámci celého segmentu také Infrastructure Modeleru. Většina ostatních funkcí a vylepšení je spíše kosmetická, proto doufám, že se programátoři zaměřili vice na kvalitu než na kvantitu.
V reakci na podnětné připomínky Vládi Michla by bylo vhodné doplnit ještě následující:
 • AutoCAD Civil 3D 2014 je už pouze 64bit
 •  podporována je platforma Windows 8 Professional (i s podporou dotykáčů) nebo Windows 7 Enterprise/ Ultimate/Professional
 •  jak víte, C3D je postaven na jádru AutoCADu resp. Mapu, proto by vás mohly zajímat i některé novinky holého AutoCADu:
  •  záložky pro přepínání výkresů (alá MDITabs)
  • Live Map - podpora on-line leteckých a silničních map od MS Bing a Nokia v souřadných systémech
  • příkazový řádek dotažený k dokonalosti - hlídá překlepy, používá synonyma, lze zadat rovnou název šrafy, blok, písmo nebo hladinu
  • vylepšený správce Xrefů
  • kreslení oblouku s volbou směru
  • zaoblením/zkosením křivky se vytvoří uzavřená entita
  • rozšířená podpora mračen bodů a další...
 • součástí instalace je i nová aplikace ReCap (=Reality Capture) umožňuje zpracovat a zobrazit velmi rozsáhlá mračna bodů z laserového 3D skenování (LiDAR)

Komentáře