Jak přidat bloček do příčných řezů

Často dostávám dotaz, jak do příčných řezů doplnit automaticky jakýkoliv AutoCADovský bloček. Jako příklad uvedu třeba hranici silničního a drážního pozemku nebo plotovou linii. Jeden z možných postupů si ukážeme právě na drážním pozemku.

Předpokládejme následující vzorový příčný řez železniční tratí:
Do tohoto příčného řezu potřebuji vlevo vložit značku pro hranici drážního pozemku tak, aby ležela na terénu 1m za hranou příkopu.
Značka je obyčejný AutoCADovský blok nakreslený v metrech 1:1. Vkládací bod je dole. Pro vložení symbolu se nám bude velice hodit jedna naše modrá sirka NapojeníŠířkaNaPovrch , která umožňuje vložit cokoliv v zadané vzdálenosti od připojeného bodu. Upravme tedy vzorový příčný řez takto:
Důležité je vymyslet si vlastní kód pro ten kroužek na konci... Zvolil jsem DP. Kódu v nastavení sady stylů kódů přiřadíme správný bloček. Tlačítkem Importovat kódy... Civil 3D nejdříve naše kódy naučíme. A vytvoříme styl značky pro DP.
Sady kódů je třeba nastavit i pro příčné řezy PR a Situaci. Nezapomeňte také nacílovat v parametrech koridoru všechny modré sirky (včetně té naší), aby bloček ležel na povrchu. Po přebudování to dopadne takto:
Podobným způsobem je tedy možné "stylizovat" každý bod a pro příště si styly uložit do šablony výkresu DWT.

Komentáře