Koridory jako inženýrské sítě

Nedávno jsem na jednom školení Civilu 3D dostal otázku, zda je možné použít koridory i pro vykreslování inženýrských sítí v příčných a podélných řezech. Prostě co síť, to koridor s vlastní trasou, profilem a vzorovou šablonou. Tenkrát jsem odpověděl, proč ne a že není problém...

On to ale problém docela je. Hned na začátku zjistíte, že se jednobodový koridor nevykresluje v příčných řezech, protože je řezán šikmo. Nevadí, umíme si poradit. Nahradíme podsestavu OznačenéhoBodu za NapojeníOdsazeníAVýška.
Pokud umíte pracovat s popiskami spojnic koridoru, tak si vytvoříme popisek konce spojnice...třeba AutoCADovských blok trubky a výškovou kačenu. Nyní se už síť v řezech zobrazuje, ale výška si dělá trochu co chce. Je to způsobeno konverzí spojnice na povrch a zde to pravděpodobně nějak zazlobí. Bohužel natolik, že tento způsob nelze použít.

Další variantou, kterou jsem zkoušel je takový pavouk z podsestav NapojeníOdsazeníAVýška, kde je každá noha zacílovaná na svoji trasu i niveletu. Výsledek není tak špatný, protože takto se vykreslují i hrany, ale v řezech, kde se některá síť neobjevuje to opět zlobí. Takže tudy cesta také nevede...

Metoda slepých uliček tedy ukázala, že jedinou cestou je kombinace trasy IS, nivelety IS, a šablony jednobodového koridoru s OznačenýmBodem a tohoto postupu.

Kvůli dynamice změn v podélném profilu vyextrahujeme návrhovou linii z koridoru tímto příkazem a zároveň nezapomeneme zaškrtnout dynamickou vazbu na koridor.
Další cestou by mohly být potrubní sítě či promítání těles (AutoCAD solidů), ale tento postup mi z hlediska času a možností pozdější editace připadá nejoptimálnější.

Komentáře