Jak zacílovat hranu zemního tělesa

Potřebujete-li hranu svahu zemního tělesa ukončit dříve např. kvůli budově, opěrné či zárubní zdi, narazíte na problém, že tato možnost v kritériích svahování prostě chybí. Ale nebojte se, řešení existuje :). V zásadě máme vždy 2 varianty. Známe vždy situační polohu hrany, ale neznáme její výšku. Respektive někdy známe i výšku, kterou pak zadáme v editoru výšek. V případě, že máme představu pouze o sklonu svahu, necháme si vygenerovat hranu v "průsečíku" pomocného svahu a na povrch položené Nlinie.

Základní obrys figury budoucího násypu a fialově 2D křivka omezující svah zemního tělesa.
Horní hranu převedeme na Nlinii s výškou. A zároveň ji zkopírujeme na jiné (pomocné) staveniště. To se bude hodit pro vygenerování pomocného svahu a ve výsledku určení výšek hrany.
Kdybychom tu linii nezkopírovali, tak by nám ta zemní tělesa dělala nějaké brikule...(více protínajících se Nlinií v rámci jednoho staveniště se spolu "vzájemně pere").

Založíme pomocné zemní těleso včetně povrchu a vytvoříme pomocný svah.
V další fázi si na pomocný svah "položíme" fialovou křivku (jako nlinii), čímž získáme správnou výšku v "průsečíku".
Ve staveništi Násyp nakreslíme 2 nové návrhové linie, které budou tvořit hranice k té omezené hraně.
Při jejich kreslení si dejte pozor na přesnost kreslení, všechno na sebe musí sedět ve 3D a pro kontrolu si v novém zemním tělese Násyp vytvořte výplň.

Doplníme svahování na povrch terénu (NE v celé délce, pouze dotahneme k předchozí výplni) a trochu začistíme přidáním téměř svislých ploch.
Výsledek pak ve 3D dopadne přibližně takto.
V tomto tipu bylo použito několik obecných postupů, pomocí kterých jsme schopni vymodelovat téměř vše.

Komentáře