Výšky Nlinie ze zemního tělesa

I když se vždycky na školení snažím předat maximum informací, ne vždy je to z časových důvodů možné. Jednu z funkcí, kterou musím takto "přeskočit", je právě možnost přiřadit návrhové linii výšky ze zemního tělesa.

Příkaz najdete při konverzi Nlinie z AutoCADovských objektů:
V principu jde o následující - prochází-li nová Nlinie přes několik svahů zemních těles, jsou jí přiřazeny výšky a lomové body z těchto svahů. Na průsečíky s jinými povinnými spojnicemi není brán zřetel. Rozdílný výškový průběh Nlinie vytvořený položením na povrch a odvozený ze zemních těles je patrný na následujícím screenshotu.
Podmínkou je, aby se nová Nlinie nacházela ve stejném staveništi jako zemní těleso/tělesa.

Komentáře