Jak opravit promítnutý profil

Nebojte se, s blogem nekončíme... Sešlo se nám nyní tolik školení, že trochu nevíme co dřív. Dnešní rada se týká "poladění" promítnutého podélného profilu v zobrazení podélného profilu. Většinu tipů jsem postupně nastřádal od podpory Autodesku a tady je máte pěkně pohromadě.

Případ 1)
Překrytý profil není v zobrazení podélného profilu vykreslen od začátku do konce a následně chybí i jeho výškové kóty. Tento případ nastane, když vrchol směrového polygonu leží dále od počátku hlavní trasy. Vypadá to pak přibližně takto:
Řešení je celkem jednoduché, nebudete spoléhat na automatiku a označíte průsečík promítané trasy s kolmicí spuštěné z hlavní trasy (lze použít i stopu PR).
Druhou alternativou je opravit promítanou trasu, tak aby začínala přímo na první stopě PR nebo vložte vrchol tečnového polygonu, aby na kolmici / stopě někde ležel.

Případ 2)
Někdy se může stát, že promítnutý profil začne zobrazovat takové horizontální smyčky dopředu nebo dozadu. Problém je způsoben kolmým průmětem vrcholů na hlavní trasu. Doporučeným řešením od Autodesku je vložit do vrcholů promítané trasy malé oblouky a zajistit tak větší spojitost.

Nezapomeňte na to, že překrytý=promítnutý profil se chová dynamicky a lze ho s úspěchem použít jako zdroj do datových proužku v zobrazení PP.

Komentáře