Infraworks 360 2015.3 je zase o něco lepší!

Je to tak! Doufám si tvrdit, že je u "trojky" zatím asi nejvíce změn - a to k lepšímu. Změnil se sice trochu vzhled celé aplikace, což uživatele, který si konečně zvykne na nové prostředí, částečně vyvede z míry, ale nové funkce přesvědčí...

Vybírám namátkou:
 • podstatně vylepšená oboustranná konverze dat Infraworks <=> Civil 3D, to znamená, že z Infraworks do C3D jde exportovat silnice, křižovatky, funkční plochy a potrubní sítě, opačně zase trasy, nivelety i celé koridory a to interaktivně - bez nějakých složitých exportů a importů
Infraworks => Civil 3D
Civil 3D => Infraworks
 • Model Builder - nástroj pro automatické vytvoření modelu terénu včetně ortofotomapy, budov, dopravní infrastruktury a vodních ploch je již v ostré verzi (žádná beta). Navíc umožňuje vybrat oblast polygonovým výřezem...na celém světě!
 • Export Infraworks modelu do dalších 3D formátů Wavefront (.obj) a .Collada (.dae)
 • Zjednodušený správce modelů
 • Možnost uložit a sdílet projekt Infraworks na síťovém disku
 • Vylepšený návrh a výpočet propustků
 • Návrh potrubních sítí (šachty/vpusti/potrubí) včetně možnosti definovat předem pravidla
 • Možnost využívat katalogy odvodnění vytvořené z projektu Kameleon
 • Volba kruhového tunelu u železnic
 • Možnost vložit animované 3D modely (.dae), vytvořené například v 3ds Max, které projektu přidají "šťávu"
 • Nová videa, tutorialy a podpora nahrávání postupů v aplikaci Screencast
Ukázka animovaných modelů

Komentáře