Český Civil 3D 2016 je venku!

Člověk se ani pořádně nevzpamatuje z C3D 2015 a už je tu verze 2016 a dokonce i česky. Je to prostě fofr. Obecně lze říci, že nový Civil potěší hlavně vodaře, kde přibyla jedna z funkcí, na kterou se čekalo roky... více se ale dočtete v novinkách níže:
  • Integrace nástroje Autodesk Point Cloud Surface Extraction, který je nyní dostupný na pásu karet a umožnuje zadáním vzdálenosti mezi jednotlivými body definovat množství bodů v povrchu.
  • Integrace bonusového balíčku AutoCAD Civil 3D 2015 Productivity Pack 1 s funkcemi pro oboustrannou komunikaci mezi Civil 3D a Infraworks 360, včetně importu mostů jako 3D těles do C3D výkresů a schopností vytvářet 3D tělesa z povrchů a potrubních sítí. Vzpomínejte, psal jsem o tom v jednom z předchozích článků. Je to užitečné, hlavně v momentě, kdy potřebujete dostat povrch do Revitu nebo do jiné 3D aplikace.
  • Povodí – nová volba vyřadit povodí (přiznám se, že musím nejdřív pochopit, co tím chtěl básník říci)
  • Koridory – u směrového cílování je nyní možné vybírat trasu/trasy dle hladiny podobně jako tomu bylo u křivek v předchozích verzích
  • IFC - Možnost importovat a exportovat převedené objekty jako 3D tělesa do mezinárodně uznávaného BIMového formátu IFC. Předpokládám, že bude předtím nutné všechny Civil 3D entity vyexportovat do 3D těles.
  • Vylepšená zpráva datových zkratek – oprava neplatných odkazů a „přelinkování“ na jiné zdrojové soubory - při stále se zvětšujících objemech dat určitě praktická funkce
  • Nové popisky křížení potrubí – blýská se trochu na lepší časy, v této verzi je možné automaticky vygenerovat popisek zobrazení podélného profilu v průsečíku potrubí a trasy a také v místech, kde potrubí protíná stopu příčného řezu. Popisek je pak dynamicky zobrazen u kříženého potrubí v příčném řezu. Není to ještě automatické křížení Nlinií s trasou, které by bylo praktičtější, ale jistý náznak popisků v křížení tam je...
  • Směr zobrazení příčného řezu je nyní možné nastavit i zprava doleva tzn. zrcadlově, to je řekl bych, zlatý hřeb této verze a už dlouho to byl jeden z nejdůležitějších požadavků projektantů vodohospodářských staveb. Pozor na případy, kdy se takto otočený příčný řez otevře ve starší verzi Civilu. Řez se totiž zobrazí zase postaru zleva doprava.
 
  • V Subassembly Composeru přibyla možnost definovat „smyčkovou geometrii spojnic“. Máte k dispozici možnost opakovat několik po sobě jdoucích spojnic než narazí na cílový povrch nebo jen nastavit počet opakování dané spojnicové geometrie. Lze určitě využít při opakování zazubení u vysokých násypů či u laviček ve větších výkopech. Přestože většina betatesterů tlačila na Autodesk, aby umožnil z těchto sirek tvořit i tvary, nestihli to z vývoje už zapracovat. Na druhou stranu už zase fungují pomocné spojnice...

Sečteno a podtrženo - verze Civilu 3D 2016 je klíčová hlavně pro vodaře. Vedle drobnějších funkcí popsaných výše, vylepšeného českého překladu uvnitř některých dialogů zaujmou určitě novinky vlastního AutoCADu 2016 popsané mým kolegou Ondrou dříve.

Komentáře