Hierarchie stylů COGO bodů

V nedávném článku jsme ukazovali, jak zpřístupnit výběr výchozího stylu nových bodů pomocí deaktivace klíčů popisu. Výsledkem je velice jednoduchá možnost formátování nových bodů, která bude velké části uživatelů plně postačovat. Není však příliš pružná a jde v podstatě proti filosofii práce s body v Civil 3D. V tomto článku si ukážeme, co všechno má vliv na výsledný styl COGO bodů a jak jejich zobrazení efektivně spravovat.

Nejprve začneme hierarchií funkcí, které styl bodu řídí. A platí zde, že vyšší přebíjí nižší:

  1. Skupiny bodů se zapnutým přepisem
  2. Vlastnost konkrétního bodu
  3. Klíče popisu
  4. Skupiny bodů

Půjdeme postupně od nejnižší úrovně, kterou jsou skupiny bodů. Každý bod je vždy zahrnut ve skupině "_všechny body", ale může spadat i do libovolného počtu dalších skupin. Pokud jeho styl neovlivňuje žádná z funkcí nacházejících se v hierarchii výše, je za styl bodu a popisku zodpovědné právě nastavení skupiny bodů.

Nastavení stylu bodů ve skupině bodů

TIP: Pokud bod spadá do více různých skupin, je určující pořadí těchto skupin, které můžete změnit pravým kliknutím na "Skupiny bodů" v prospektoru a výběrem položky "Vlastnosti...".

Změna pořadí skupin bodů

O úroveň výše jsou tzv. klíče popisu. Ty slouží k úpravě stylu COGO bodů na základě hrubého popisu. Díky nim tak můžete např. naformátovat body importované z textového souboru přímo dle popisků, které k nim dopsal geodet. Pokud tedy klíč popisu mění styl bodu (nebo popisek), je určující a přepisuje nastavení dané skupinou bodů. V opačném případě je zachováno nastavení bodu dané skupinou bodů.

Klíče popisu bodů

Téměř na špičce v popsané hierarchii je vlastnost konkrétního bodu. Tedy když v paletě vlastností nastavíte pro bod(y) jiný styl bodu nebo styl popisku než "<výchozí>". Tím můžete přebít nastavení dané skupinou bodů i klíči popisu.

Změna stylu ve vlastnostech bodu

Nyní už se konečně dostáváme k možnosti, která je v hierarchii nejvýše a je vždy určující. Změní tak styl bodu a popisku bez ohledu na jakákoliv jiná nastavení. Je jí opět skupina bodů, která má ale tentokrát nastaven přepis stylu bodu či popisku bodu. Samozřejmě opět záleží na pořadí skupin, jak již bylo popsáno výše.

Funkce "přepisy" ve skupinách bodů

Celý tento systém pro řízení stylu bodů se může zprvu zdál dosti komplikovaný. Má ale svou logiku a pokud se naučíte využívat třídění do skupin bodů, může být velice efektivní.

Na závěr přidávám tip, jak efektivně schovávat body, které zrovna nepotřebujete mít zobrazené. Ve skupinách bodů si můžete vytvořit novou skupinu, kterou nazvete např. "Skryté". Tuto skupinu nastavíte tak, že bude zahrnovat všechny body a přepíše styl bodů i popisků na "<nic>". Výsledkem je pak skrytí všech bodů ve skupinách, které se nacházejí v pořadí skupin pod skupinou "Skryté". Předpokladem je samozřejmě fakt, že si body pečlivě členíte do skupin bodů. Majitelé naší nové šablony si jistě všimli, že takovouto skupinu jsme v šabloně již předpřipravili.

Komentáře