Nová silniční šablona pro AutoCAD Civil 3D 2015

Po trochu delší době vydáváme aktualizaci naší CAD Studio silniční šablony, která přináší několik větších a hodně menších změn a oprav. V tomto článku si shrneme to nejdůležitější, co nová šablona přináší.

Trasa

Na trasách byly provedeny poměrně komplikované úpravy, kterých by si většina uživatelů patrně ani nevšimla. Výsledkem je ale správné umisťování popisků trasy, především tabulek prostých i přechodnicových oblouků. Ty se nyní vždy umisťují správně orientované do vnitřní strany směrových oblouků.
Dále při použití funkce klopení obsažené v Civil 3D a zadání šířky jízdního pruhu se symboly klopení na trase příslušně zvětšují a zmenšují dle šířky navrhované komunikace. Pokud používáte klopení, které je součástí Civil Tools 2015, můžete velikost značek změnit ručně pomocí výrazu.


Trasa s klopením a tabulkou oblouku

Podélný profil

Podélný profil prodělal v nové verzi šablony patrně neviditelnější změnu. Trochu jsme se vzhledem podélného profilu vzdálili českým normám a zvyklostem díky přesunutí srovnávací roviny nad datové proužky. Hlavním důvodem byla občas se vyskytující chyba v kótě srovnávací roviny. Velkým přínosem této změny je ale také zjednodušení v definicích sad proužků. Nyní bude výrazně jednodušší nějaký proužek doplnit, odstranit nebo změnit pořadí bez toho, aby se celý profil "rozsypal".

Nový vzhled podélného profilu

Změn je ale v podélném profilu výrazně více. Přibyly další styly podélných profilů, které by měly pokrýt všechny standardní požadavky (kóty v pravidelném staničení, ve stopách příčných řezů, ve významných bodech směrového a výškového návrhu a jejich kombinace).
Nově jsou kóty terénu a nivelety sdruženy do jediného proužku. Stejně jako ve výchozí Autodeskové šabloně tedy nastavte ve všech proužcích "Profil 1" jako niveletu a "Profil 2" jako terén. Díky tomuto sdružení proužku nivelety a terénu je možné používat funkci automatického posouvání proužků, pokud se nacházejí příliš blízko sebe.
Dále byly do profilu přidány často požadované značky nejnižšího a nejvyššího bodu oblouku.
Popisky profilů (staničení, výškové kačeny, ...) jsou nadefinovány odděleně a je tak možné ručně posouvat každou hodnotu zvlášť. Taktéž byly téměř úplně odstraněny překryvy několika hodnot (obvykle staničení výškových oblouků).

Ostatní

  • Do sad stylů kódů byly doplněny kódy používané v nových podsestavách, které jsme vydali.
  • Byly přidány nové popisky spojnic v šikmých řezech a svislé kóty spojnic.
  • Styly jsou nyní pojmenovávány především dle barvy a typu čáry tak, aby byl na první pohled patrný výsledný vzhled.
  • Všechny popisky sklonů byly upraveny tak, aby nezobrazovaly text "horizontální" či "vertikální", ale "0,00%" nebo nic. Při sklonu 0,00 % také zmizí šipka udávající směr sklonu.
  • Na mnoha místech byly přidány nové popisky (např. redukovaná výška povrchu ve formátu XX.xx)
  • Byly přidány tabulky kubatur dle jednoho ze starších článků.
  • Byla opravena pravidla pro návrh potrubních sítí. Tato funkce by teď měla pracovat o něco lépe.
  • A další...
Šablonu můžete vesele stahovat na našem NOVÉM helpdesku. Pokud narazíte na nějakou chybu nebo chybějící funkci, napište, a my se jí pokusíme vyřešit.


Komentáře