Jak přenést klopení z výkresu do výkresu

Dnešní tip není z mé hlavy, ale poradil mi ho šikovný uživatel Civilu a zároveň bývalý spolužák z Dopravky, čímž Tě, Mirku, tímto zdravím...:)

Pokud řešíte úlohu jak dostat trasu z jednoho výkresu do jiného, tak většinou nemáte problém přes export do formátu LandXML. Potíž ale nastane v momentě, kdy jsme do trasy vložili klopení. Uveďme jednoduchý příklad:
Vlastní Civil 3D není schopen do souboru LandXML klopení korektně zapsat a nám pak nezbude než celou tu úžasnou tabulku znovu "předatlit"...

Naštěstí je tu ještě jiná cesta - a to pomocí datových zkratek. Založíme tedy novou projektovou složku, do které vytvoříme datovou zkratku na trasu.
Pak už jen výkres s trasou uložíme a zavřeme. Následně založíme na správné šabloně nový výkres a uložíme pod novým názvem. Nakonec stačí jen trasu šalamounským příkazem "Podporovat" vložit "natvrdo" do výkresu. Jak je patrno z názvu příkazu, je to takový překladatelský oříšek...a člověk je až mile překvapen, co to vlastně dělá...

S trasou se právě na rozdíl od LandXML metody přenese korektně i celá tabulka klopení.
Postup není zase tak těžký a  hlavně to funguje! Nicméně v některých našich dalších Civil Tools bych si tuto celou operaci představoval jako jeden příkaz.

Komentáře