Nový způsob cílování podsestavy jízdního pruhu pro Civil Tools klopení

Včera večer byla vydána nová verze (v1.2.3) podsestavy jízdního pruhu, která se používá primárně pro tvorbu koridoru za použití Civil Tools klopení (CS_SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ). Podsestava je určená pro verze AutoCAD Civil 3D 2015 a 2016. V podsestavě jsou opraveny chyby, které se vyskytovaly při zacílování podsestavy. A to jak výškovém, tak šířkovém. Podobné ladění chyb by si standardně článek určitě nezasloužilo. Tentokrát ale byla nutná úprava práce s podsestavou a na ní chceme upozornit.

Jelikož je naše podsestava koncipována jako jeden jízdní pruh, je nutné při složení celého jízdního pásu zajistit spolupráci mezi oběma jízdními pruhy kvůli klopení pláně. To se bohužel při zacílování nedařilo a tudíž se musel způsob cílování mírně zkomplikovat. Princip si ukážeme na jednoduchém případu šířkového zacílování na pravé straně komunikace (viz následující obrázek).

Situace, kde budeme cílovat na křivku vpravo od komunikace

Na křivku je nově nutné zacílovat nejen pravý jízdní pruh, ale také levý a to v řádku nazvaném "Šířka JPruhu protější", jak je vidět na následujícím obrázku.

Způsob zadání cílování

Analogicky by se pak cílovalo i šířkově na levou stranu či do výšky. Je nám jasné, že je to pracnější a tudíž se chystáme do budoucna vytvořit podsestavu novou, která bude obsahovat celý jízdní pás, tedy oba jízdní pruhy najednou. Až ve vlastnostech podsestavy by jí uživatel mohl přepnout na jediný jízdní pruh, pokud by ho potřeboval. Prozatím je nutné překousnout toto složitější cílování, díky kterému by ale vše mělo fungovat tak, jak má.

Viz Civil podsestavy

Komentáře