(Ne)dokonalá rovina

Když se podíváme do možností úprav povrchu, názvy všech položek asi vcelku jasně naznačují, co od nich můžeme očekávat. Trochu nejasně zní snad pouze jediná: "minimalizovat rovné plochy". Jaké plochy? Kdy tuto funkci použít? ...to si v rychlosti ukážeme v dnešním příspěvku.

Paleta s možnostmi úprav povrchu

Kdy použít minimalizaci?

Tuto funkci můžete využít možná až nečekaně často, pokud budete navrhovat terénní úpravy. A teď nemyslím pomocí funkce zemních těles, ale pěkně ručně přidáváním např. návrhových linií jako povinné spojnice do povrchu. Úplně typickým místem pro využití této funkce je ale tvorba povrchu ze zadaných vrstevnic. Konkrétně na to, abychom si dobře poradili např. se zadáním na obrázku.

Zadaný terén

Na průběhu vrstevnic je dobře vidět, že se v daném území vyskytují jakési rovnější plochy. Není ale moc pravděpodobné, že by se v daném místě měla nacházet úplně dokonalá rovina. Jenže právě taková "dokonalá" rovina na povrchu vznikne, pokud vrstevnice přidáme do nového povrchu jako povinné spojnice. Pro názornost jsem k obrázku připojil i podélný profil.

Výsledek po přidání vrstevnic jako povinné spojnice


Jak minimalizaci použít?

AutoCAD Civil 3D jednoduše vytváří pokud možno co nejkratší spojnice a dochází tak k tvorbě trojúhelníků mezi různými místy jedné a té samé vrstevnice, což obvykle není správně. Právě zde přichází na řadu funkce pro minimalizaci rovných ploch. Kompletní analýza výsledků při zaškrtnutí různých kombinací 4 možných voleb uvnitř této funkce by byla na menší studii. Po prozkoušení různých možností a prohledání informací o této funkci na internetu lze poradit jediné:

zatrhněte vždy všechny 4 volby.

Volby minimalizace rovných ploch

Pokud by někdo měl jiné zkušenosti, podělte se o ně prosím v komentářích pod článkem. Při zatržení všech voleb je ale výsledek v našem příkladě myslím docela dobrý.

Výsledek po minimalizaci rovných ploch

Doplnění na závěr

Někdo by se mohl ptát, proč jsem pro přidání vrstevnic do povrchu nepoužil položku "vrstevnice" v definicích povrchu. Jednoduše proto, abych ukázal výsledek před a po minimalizaci rovných ploch. Položka "vrstevnice" v definicích není totiž nic jiného, než dialog kombinující přidání povinných spojnic s minimalizací rovných ploch do jediného kroku.

Komentáře