Hranice povrchu z koridoru

Poslední dobou se o hranicích debatuje opravdu ve velkém. Věnovat se jim proto budeme i my v tomto článku. Samozřejmě ne hranicím státním, ale hranicím povrchu, konkrétně povrchu z koridoru. Již se jim zde na blogu věnovalo několik článků. Zkusíme si ale celou problematiku trochu shrnout a snad i přidat pár tipů. Hranice z koridoru jsou totiž velice důležitou funkcí, bez které by každý povrch vytvořený z koridoru vypadal podobně jako ten na následujícím obrázku.


Neoříznutý povrch z koridoru

Typy hranic

Hranice k povrchům z koridorů přidáváme primárně na záložce "Hranice" ve vlastnostech koridoru, kde klikneme pravým tlačítkem na název povrchu, ke kterému chceme hranici přidat. V současnosti máme k dispozici 4 typy hranic. Představíme si je postupně od nejméně používané po nejčastěji používanou.
  • Z POLYGONU - Tato hranice není používána příliš často. Pro přidání této hranice musíte mít hranici předkreslenou křivku tvořící hranici. Výsledek pak není dynamický a při změně koridoru musíte hranici překreslit.
  • INTERAKTIVNĚ - Toto je v podstatě automatická hranice (viz dále), kterou ale přidáváte, jak název napovídá, interaktivně. Hranici si musíte v podstatě nakreslit, ale velice jednoduše, protože kreslená hranice se bude automaticky přichytávat na návrhové linie koridoru. Velkou výhodou tohoto způsobu je, že můžete velice snadno přeskakovat mezi různými návrhovými liniemi. Výsledná hranice je pak na návrhové linie přichycená a tím pádem je dynamická a bude se upravovat spolu s koridorem.
  • AUTOMATICKY - Tuto volbu použijeme, pokud chceme povrch oříznout podél libovolné návrhové linie, ale nemáme v úmyslu mezi různými návrhovými liniemi přeskakovat. Aby se ale volba "přidat automaticky" vůbec nabídla, musíme mít v koridoru nějaký kód bodu, který vytváří uzavřenou hranici. Jinak řečeno je nutné mít v šabloně typických řezů stejný kód na levé i pravé straně šablony.
  • MEZE KORIDORU - U této možnosti nemáme žádnou možnost, jak ovlivnit podobu hranice. Nemůžeme vytvořit např. povrch jízdních pruhů bez přilehlého svahování. I tak se ale jedná o pravděpodobně nejčastěji používaný typ hranice, jelikož ořízne povrch přesně dle nejzazší hranice koridoru, což je nejběžnější požadavek.

Možné situace

Na následujících řádcích se podíváme na možné situace, které mohou při přidávání hranic nastat (a které mě napadly).

STANDARDNÍ SITUACE
 • Jedna základna koridoru
 • Libovolné množství spojitých úseků (regionů) na základně
Zde je práce nejjednodušší. Můžeme zvolit libovolný typ hranice a pravděpodobně bychom neměli narazit na žádnou překážku.

PŘERUŠENÝ KORIDOR
 • Jedna základna koridoru
 • Více úseků (regionů) koridoru, mezi kterými je mezera
Přerušený koridoru

Zde bych v podstatě přepisoval starší článek a tak se na něj pouze odkáži. Ve zkratce můžete povrch v místě bez koridoru oříznout pomocí ručně nakreslené křivky, dle pomocného koridoru s hranicí nastavenou na typ "skrýt" nebo vytvořením dvou oddělených povrchů s hranicí typu "meze koridoru".

KORIDOR S VÍCE ZÁKLADNAMI
 • Dvě a více základen uvnitř jednoho koridoru
Koridor tvořený dvěma zákaldnami

Jakmile máme v jednom koridoru 2 a více základen, situace se zásadně zhorší. Možnost přidání hranice "automaticky" úplně zmizí a hranice typu "meze koridoru" prakticky nefunguje, protože povrch ořízne jen kolem první základny.
Jedinou možností je v tomto případě vytvoření dvou (nebo více) povrchů. Tyto povrchy mohou být klidně totožné (tvořené stejným kódem spojnice). Ke každému z těchto dvou povrchů pak přidáme hranici typu "interaktivně" nebo "z polygonu".

MOTÝLKOVÁNÍ A JINÉ NESTANDARDNÍ SITUACE
Zde je situace úplně nejhorší. Jakmile totiž na některém místě koridor tzv. motýlkuje, tak žádné hranice nefungují. Civil 3D vám je dovolí normálně přidat, ale bez jakéhokoliv efektu. Existuje však řešení, které není sice zrovna dokonalé, ale je funkční.

Tzv. motýlkování

Na kartě "Výchozí" rozbalíme panel "Vytvořit projekt", kde nalezneme funkci "Vytvořit hranici koridoru", případně "Vytvořit křivku z koridoru".

Vytvořit hranici z koridoru

Tato funkce nám kolem celého koridoru vykreslí klasickou křivku.

Vytvořená hranice

Na této křivce pak nalezneme místo, kde se křivka kříží. Toto křížení pak odstraníme standardními příkazy AutoCADu (OŘEŽ, ZAOBLI, ...). Až na křivce nebude žádné křížení, můžeme ji přidat jako hranici k povrchu z koridoru. Provést to můžeme klidně i v prospektoru v definicích povrchu.

Přidání křivky jako hranice typu vnější přes prospektor

A jsme tam, kde jsme chtěli být...

Opravená hranice použitá pro oříznutí

Nevýhodou tohoto postupu je, že hranice není dynamická a při změně koridoru ji musíme vytvořit znovu. Je to ale poměrně rychlá operace a především - funguje opravdu vždy, spolehlivě a je velice univerzální. Komentáře