Autodesk InfraWorks 2019.1 propojuje BIM a GIS

Byla uvolněna první letošní aktualizace aplikace Autodesk InfraWorks - verze 2019.1 navazující na nový InfraWorks 2019. Jedním ze způsobů, jakými předplatitelé získávají vyšší hodnotu, jsou okamžitě uvolňované nové funkce a vylepšení - tedy častější uvolňování a neustálé zlepšování produktu v průběhu celého roku.

Každá nová verze programu InfraWorks aktualizuje a optimalizuje rychlost programu. Verze 2019 není výjimkou. Důsledkem je zrychlení programu a aplikace jednotlivých vylepšení na objekty v jeho interní databázi SQLite. InfraWorks před upgradem podrobně vysvětluje, co aktualizace obnáší. Editace objektů ve verzi 2019 dovoluje provést vícero změn najednou, před samotnou aktualizací modelu. Jinak řečeno, editace jednoho parametru nezpůsobí ihned aktualizaci modelu, která může být hardwarově náročná. Tato úprava velmi zvyšuje efektivitu práce.

Samostatné cloud úložiště programu InfraWorks se stává součástí většího celku BIM 360. Drobně se tak mění správa uživatelů a synchronizace modelu. Každý uživatel, který chce na modelu spolupracovat online, musí mít přidělen účet BIM 360 Docs. Vylepšeno sdílení modelu přes internetový prohlížeč. Varianta modelu se dá vypublikovat na 30 dní a každý, kdo má k dispozici odkaz, se na model může interaktivně podívat a připomínkovat jej. Netřeba instalovat žádné aplikace, k prohlížení stačí internetový prohlížeč. Pokud si uživatel založí zdarma Autodesk účet, může k modelu přidávat i poznámky a komentáře. Ve verzi 2019.1 přináší nástroj další možnosti podrobnějšího nastavení.---

V rozhodování o způsobu vylepšování InfraWorks hrají roli tři klíčová témata: design, optimalizace a propojení. Bezprostředními cíli jsou:
  • Poskytnout intuitivní designové prostředí, které modeluje s vysokým stupněm přesnosti a detailů
  • Automatizovat opakované úlohy, udržovat spolehlivý a efektivní software, doplňovat funkce analýzy a simulací, abyste mohli optimalizovat vaše návrhy a zvýšit produktivitu
  • Propojit projekční týmy a data pomocí stavařsky zaměřených nástrojů spolupráce, podporujících multidisciplinární pracovní postupy v rámci celého životního cyklu projektu
Aktualizace 2019.1 se zaměřuje na zlepšení pracovních postupů navrhování a propojení. Jedná se o speciální aktualizaci, protože vedle užitečných vylepšeními stávajících pracovních postupů byly přidány zcela nové funkce, které spojují data dosud nevídaným způsobem. Viz níže.

Nejprve ale co je nového ve stávajících postupech:

V profilech nyní můžete upravovat hodnoty a okamžitě je zobrazit v zobrazení profilu:Nastavení "Delayed Road Regeneration" v paramerech "Application Options" dokáže snížit počet aktualizací a regenerací modelu při editacích profilu komunikací.

Modely z InfraWorks jsou přístupné přes web a mobilní zařízení díky Sdíleným pohledům (Shared Views). Nyní zde můžete využívat záložky a přistupovat na podrobné vlastnosti prvků modelu:
Při synchronizaci modelu InfraWorks s vaším úložištěm na BIM 360 můžete snáze volit účet i název projektu.

Nyní můžete pracovat s vrstevnicovými 3D pohledy - umožňují zobrazit vrstevnice v libovolném intervalu i barvě:Lze vytvářet parametrické 3D objekty kanalizací, mostních či tunelových objektů v aplikacích Inventor LT či Plant 3D. Mostní a tunelové objekty lze odeslat pro podrobnější návrh přímo do aplikace Revit.

Trasování bylo zeefektivněno. V předběžném návrhu lze upravit parametry jako je délka či poloměr výškového oblouku, profil lze položit přímo na povrch a „component roads“ umožňují trasovat buď tečnovou nebo segmentovou metodou. Trasování dovoluje vytvářet nesymetrické přechodnice a importovat i jiné typy přechodnic než klotoidy.


Autodesk Connector for ArcGIS - Propojení BIM a GIS

A nyní ta hlavní novinka. Autodesk od loňska spolupracuje se společností ESRI na propojení BIM a GIS dat, InfraWorks nyní zahrnuje první praktický výsledek této spolupráce směřující ke zlepšení pracovních postupů BIM + GIS.

Connector for ArcGIS můžete využít pro vytvoření modelu InfraWorks přímo z dat GIS publikovaných v ArcGIS Online. Také veškerá data z GIS systému přecházejí do InfraWorks - po výběru položky vidíte její GIS atributy (metadata) v zásobníku, podobně jako v paletě Vlastnosti v Civil 3D. Jakmile jsou GIS data aktualizována může být aktualizován i model v InfraWorks. Autodesk Connector for ArcGIS najdete na panelu Data Sources (Zdroje dat).Autodesk nyní nabízí uživatelům sady AEC Collection aplikaci Esri ArcGIS Online na 1 rok zdarma - viz detaily.

Zajímá vás propojení BIM a GIS dat nejen u staveb infrastruktury, ale i u pozemních staveb? informujte se na nástroje CAD Studia pro Autodesk Revit a propojení s GIS aplikací twiGIS.

InfraWorks 2019.1 si stáhnete z vašeho Autodesk Account.

Komentáře