Seriál BIM II - Co je IFC?

Dobrý den, 
v prvním díle našeho seriálu BIM v infrastruktuře jsem vás krátce informoval o průběhu akce BIM Days 2018 pořádanou organizací czBIM v prostorách technické knihovny. 

   Dnes bych rád vysvětlil zásadní pojem často používaný a v infrastruktuře stále přeceňovaný. Rád bych napsal pár řádků o IFC, o kterém se dozvíte další informace na našem portálu BIMfo.


   IFC samo o sobě dokáže nést jak geometrii modelu, tak samozřejmě informace, které jsou pro celý proces BIM nezbytné. V pozemních stavbách to znamená, že mohu přenést pro koordinaci přesné tvary prvků (průvlaky, stěny, otvory...) a modely z různých programů tak  jednoduše analyzovat, třídit a filtrovat.

   Co však není samozřejmostí, je parametrické chování prvků do programu takto importovaných. Každý program pracuje jiným způsobem a není tak nikde zaručeno, že parametrický průvlak z Revitu se bude chovat stejně v konkurenčním software. Změním-li jeho polohu po importu IFC, nemusí na to správně reagovat stěny či jiné na něj připojené prvky a to je důležité si uvědomit. Samo IFC tak nezaručuje libovolné bezztrátové výměny mezi různými programy a jeho použitím nemohu část silnice vyprojektovat v Civilu 3D a následně parametrický model bez ztráty dynamičnosti přenést do jiného programu. To dnes možné zkrátka není. 
 
   Infrastrukturní prvky, které IFC dokáže dnes přenášet, by se daly spočítat na jedné ruce. Aktuálně se jedná pouze o trasu. Do budoucna se samozřejmě plánují další vylepšení či využití XML formátu. Pokud bychom se ale spokojili s jinými prvky jen pro koordinaci či záznam stávajícího stavu, můžeme přes IFC přenášet objekty reprezentované např. 3D objemovými tělesy.

BIM 360 Docs a zobrazení 3D solidů
   Jak je vidno na videu, export a import trasy přes IFC není dnes žádný zázrak, v podstatě nic nového nepřináší a celá operace trvá relativně dlouho oproti importu XML. Přenese se  částečně směrové řešení, výškové řešení, klopení či změna staničení však nikoliv. Vazby mezi prvky jsou nastaveny na pevné. A to jsem importoval IFC vytvořené v Civil 3D opět do Civil3D. Jak vidíte, žádný zázrak.    Je to chybou Civilu? Je to nepřipraveností IFC? Aktuální verze formátu IFC pro infrastrukturu zatím není dokonalá a nemůžeme tedy od programů očekávat bezproblémové chování. Chybou Civil 3D bude zřejmě nekompletní přenesení směrového řešení, které  ohlásíme vývojářům Autodesku, další vlastnosti však nikoliv, ty jdou na vrub formátu samotnému.

  Jiná pohádka je však práce s 3D tělesy, která si rozhodně své uplatnění najde a ukážeme si ji v dalším článku.

Brzy na viděnou u něčeho veselejšího :) ...

Komentáře