Nové Civil Tools 2018 a 2019 na HelpDesku!

Rád bych vás všechny upozornil na nové verze Civil Tools 2018/2019, které jsou ke stažení na našem CAD Studio Helpdesku. Uživatele verzí C3D 2018 (a není jich málo) jistě potěší milá zpráva, že superutilita Hromadné cílování koridoru (CMT) je nyní součástí Civil Tools 2018, jak jsme kdysi slibovali.

Kromě výše zmíněného nástroje najdete v obou verzích ještě tyto novinky či opravy:
  • Klopení - aktualizovaná tabulka poloměrů a příčných sklonů dle nové ČSN 73 6101
  • Klopení - hodnoty lze zapsat i do odsazené trasy
  • Klopení - opraveno nekorektní chování pří výběru trasy v datové zkratce
  • Klopení - ošetřeny další případy nesprávných hodnot či kliknutí v editoru
  • Spojování tras - opraveno duplikování entit z první trasy
  • Křížení IS - opraveno nekorektní chování při přejmenování hladin vybraných IS
  • Cílování koridoru - doplněna možnost cílovat na automatickou Nlinii z koridoru
Plánované nové funkce budou už pouze součástí verze Civil Tools 2019/2020.

Komentáře