Produktová řada Autodesk 2023 pro infrastrukturu

Každoroční klasika při vydání nových verzí produktů Autodesk pro infrastrukturu je opět zde. Ale ten rok utekl, co? A na čem za tu dobu zapracovali vývojáři Autodesku? Dozvíte se v tomto článku.

Civil 3D 2023

Koridory

Dialogové okno pro cílování koridoru doznalo velkých změn už v prvním update verze 2022. V nové verzi 2023 jsou funkce a možnosti mapování cílů dále vylepšeny. Hlavními novinkami jsou efektivnější filtry pro snadnější vyhledání podsestav i cílů. Nově dokáží pracovat se zástupným znakem *, přidat aktuální výběr do filtru bez obav ze zrušení existujícího výběru a vybrat všechny výsledky vyhledávání automaticky na základě klíčových slov. Dále se nám vrátila možnost nastavit povrch hromadně ke všem podsestavám pěkně z rozbalovacího menu, jako jsme na to byli zvyklí v minulosti. Při použití výběru cílů dle hladiny vás zajisté potěší informace, že tato možnost je nyní dynamická. Tedy přidané nové objekty do cílové hladiny budou automaticky zařazeny jako cíle koridoru.

Vylepšeny jsou sady vlastností těles z koridoru i tělesa samotná. Pomocí nové sady vlastností s názvem Identita koridoru bude snazší rozpoznat vztahy mezi tělesy koridoru a podsestavami. Při použití dynamického spojení těles s koridorem jsou nyní informace například o staničení a úsecích aktualizovány. 

Tlakové sítě

Pro rychlejší návrh tlakové sítě je nyní možné v seznamu součástí hledat dle klíčového slova potřebnou součást nebo potrubí. V rozevíracím menu tak můžeme vyfiltrovat jen to, co nás opravdu zajímá. V podélném profilu sítě lze nově nastavit několik referenčních profilů k následování. Nahrazuje tak dřívější možnost dynamického přepisu hloubky krytí v zadaném rozsahu staničení a přijde vhod pokud je nutné vykřížit několik síti.

V podélném profilu se bude, zdá se, lépe pracovat díky snížení počtu vrcholů pro odsazené profily nastavené na délku po úsecích. Vrcholy PVI se nově vytvoří jen v kolenech a po délce úseků potrubí. I při ruční úpravě uzlů takového profilu bude výsledek lépe vypadat.

Železnice

V našem českém prostředí je hlavní novinkou popisek převýšení koleje. Jedná se o nový typ popisku, který lze umístit do libovolného staničení na trase. Informaci o převýšení koleje lze také přidat do popisku odsazení staničení trasy.

Subassembly composer

K dispozici je nový typ geometrie, konkrétně se jedná o pomocný oblouk (Auxiliary Curve). Už několikrát jsme jej v minulosti do našich podsestav potřebovali použít a teď konečně máme možnost. Radujeme se z tohoto dílčího vylepšení. A upozorňujeme na stále platné omezení zpětné kompatibility! Podsestavy z SACu 2023 lze použít do jen Civil 3D 2023.

AEC kolekce

Infraworks

Nová verze Infraworks 2023 umožní provádět analýzu povodí a optimalizaci bez dalšího dodatečného zpoplatnění. Dříve byly za tyto cloudové analýzy strženy uživateli cloudové kredity (resp. flex tokeny). Odteď budeme experimentovat s povodími častěji, levněji a třeba i na školeních.

Pod klávesovou zkratkou CTRL+F nově najdete vyhledávací pole pro příkazy. Rovnou z modelové prostoru tak můžeme příkaz vybrat a spustit.

Parametrické modely pro mosty a tunely můžete rychle aktualizovat přímo v paletě stylů. Po otevření detailu vybraného parametrického modelu najdete novou funkci, která zdrojový soubor modelu zkontroluje. Pokud byla provedena změna v tomto souboru, tak se model aktualizuje.

Project Explorer

Může být Project Explorer ještě mocnější? Očividně ano, tentokrát jsme se dočkali vylepšení tabulek výkazů. Nově lze přidat na konec tabulky vlastní poznámky nebo textové souhrny. Do výkazu i do okna Project Exploreru můžeme přidat také celkovou hodnotu (sumu) všech řádků.

Grading Optimization

Aplikace byla doplněna o centrum oznámení, které rozpozná možné problémy v optimalizaci a navrhne také řešení. Přehledně a na jednom místě tak můžeme řešit všechny konflikty našeho návrhu. Potěší i detailnější ukazatel průběhu optimalizace s fázemi, které označují, co bylo dokončeno a co je právě zpracováváno.

Na panelu optimalizace najdeme nově pohled porušení, který nám umožní rychle zkontrolovat oblasti, ve kterých dochází například k porušení maximálního sklonu. Při najetí kurzorem nad vybraný trojúhelník povrchu potom zjistíme přesné hodnoty navržených a požadovaných sklonů.

Dialog vrácení výsledného povrchu do Civil 3D nově umožní zjednodušit návrhové linie pomocí odstranění nadbytečných vrcholů. Také byl zlepšen export těchto linií, které by měli být nekolineární a méně často se překrývat.

Autodesk LIVE 2023

Přehled novinek AutoCADu, Civilu 3D i vlastního vývoje pro infrastrukturu představíme v přímém přenosu online konference Autodesk LIVE 2023. Zaregistrujte se už dnes.

Komentáře